Foto: Anders Lindström/SVA Den första tigermyggan som fångats på bild i Sverige, liten men farlig. Myggexperten Anders Lindström lugnar dock med att han samlade in alla puppor och larver, därför finns det ingen risk för spridning – den här gången.

Fruktad smittspridande mygga i Sverige

Tigermyggan sprider sig över världen och finns nu också i Sverige efter att ha följt med en Spanienresenär hem. Arten bär på dödliga virus som dengue, chikungunya och zika och härstammar från Asien.

Jägare och alla andra som rör sig i skog och mark har fått ännu ett flygfä att se upp med – som potentiellt är farligare än andra myggor.

Från Asien

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som informerar om att den fruktade tigermyggan, Aedes albopictus, har påträffats i Sverige. Arten kommer ursprungligen från Sydostasien och hittades för första gången i Europa 1979. Enligt SVA rör det sig om den mest invasiva av alla myggarter, den har nu spridit sig till tempererade och tropiska områden över hela jorden.

Spridningen till Sverige skedde då en Spanienresenär återvände med plantor som sattes i vatten. Äggen kläcktes och efter några veckor fanns det simmande larver i vattnet. SVA kontaktades och myggexperten Anders Lindström ryckte ut och samlade in larver och puppor för att artbestämma dem.

Ingen risk

– Min bedömning är att alla individer samlades in och att det därför inte finns någon risk för ytterligare spridning, den här gången. Men det är nog bara en tidsfråga innan den etablerar sig i Sverige, säger han.

Anders Lindström berättar att det krävs täta populationer av myggarten för att det ska ske smittspridning. Myggorna bär inte på smitta i sig utan måste först bita någon som är infekterad, den kan alltså bara sprida virus som redan finns i omgivningarna där den lever.