Fyra vildsvinsfällor godkända av SVA

Åtta vildsvinsfällor är testade under 2010 fram till januari 2011 av Statens veterinärmedicinska anstalt. Åtta av dem får godkänt och nu ska Naturvårdsverket säga sitt.

Bäst i klassen var Söderbergfällan. Den fick godkänt i det utförande den är i dag.
De tre andra fällorna – Panthera MT, Lotin enkel/dubbel och Sinkabirum, får godkänt om de justeras enligt SVA:s krav.
Fällorna Panthera G och Ekafällan får inte godkänt. De har en för öppen konstruktion och har fått för höga skadepoäng i testerna.
I Panthera H och KM-fällan fångades för få djur för att kunna ge ett godkännande.
Testerna gjordes på två gods i Mälardalen. Målet var att fånga mellan 12-20 vildsvin per fälla under fyra till fem tillfällen.
Totalt fångades 77 vildsvin. KM-fällan fångade inte ett enda vildsvin, medan Panthera G och H fångade fem respektive 11.
Överlag lindriga skador
SVA bedömer att vildsvinen skadades lindrigt, undantaget från två fångsttillfällen då ett vildsvin fick en tandfaktur och ett annat fick en bristning i ett höftledsligament. 
Ekafällan var sämst, där alla fångade vildsvin skadades på ett eller annat sätt.
På de vildsvin som fångades togs köttprover enligt köttkvalitetssyndromet PSE, som hos tama grisar kopplas samman med stress. Det visade sig att alla vildsvin som fångats i fällorna hade indikationer på PSE, något som de referensdjur som skjutits i det fria inte hade.
SVA:s rapport ska nu ut på remiss och sedan ska Naturvårdsverket besluta om det slutgiltiga godkännandet för fällorna.