Den norske vargexperten Runar Naess kritiserar Kolmården för att deras djurskötare fått gå ensamma i varghägnet och för deras sätt att socialisera vargarna.
Foto: Rudmer Zwerver / Shutterstock.com Den norske vargexperten Runar Naess kritiserar Kolmården för att deras djurskötare fått gå ensamma i varghägnet och för deras sätt att socialisera vargarna.

”Gå aldrig in ensam i varghägn”

Norsk expertkritik mot Kolmården

I rättegången i fallet om dödsolyckan i Kolmårdens djurpark hörs ett antal vargeperter. En av dem är norske Runar Naess, som menar att ingen ska gå in ensam i ett varghägn, skriver SVT Nyheter Öst.

Runar Naess har arbetat med socialiserade vargar på djurparker sedan cirka 20 år tillbaka, och han är kritisk till hur Kolmårdens djurskötare fått gå ensamma in i varghägnet och dessutom till hur vargarna hanterats. På tisdagen var det hans tur att vittna i rättegången.
– När du jobbar med socialiserad varg så är det väldigt lite som är upp till oss människor. Det mesta är upp till vargarna. Det är de som bestämmer om du får komma in – och om du får komma ut igen. Det är inte vi som bestämmer, det är en skrämmande farlig illusion att tro det, sade Runar Naess till rätten.

”Livsfarligt att vara ensam”
Enligt Runar Naess är det förenat med livsfara att vistas ensam i ett varghägn, så som djurskötarna på Kolmården gjort. Om något händer hinner ingen få upp en radio eller telefon för att kalla på hjälp. 
Att hantera vargarna som djurskötarna på Kolmården gjort, som exempelvis den kvinnliga djuskötaren som vittnade om att hon drog sig längre in i hägnet när hon precis blivit utsatt för vargarnas omilda behandling, är också något han kritiserar hårt.
– Jag förstår inte hur de har lärt sig att göra något som är så pass farligt. Det här är helt enkelt livsfarligt, att hon vägrar att gå ut och rädda sitt eget liv. Hon har ingen aning om att hon är i livsfara. Men hon jobbar med socialiserad varg – då ska man veta det, sade Runar Naess i rätten.

”Är inte som han beskriver det”
Enligt försvarsadvokat Thomas Olsson, som företräder djurparken i rättegången, känner personalen i djurparken inte igen Naess beskrivning hur de arbetar med vargarna.
– Nej inte på det sättet som han beskriver det. Att man skulle använda sig av bestraffningar och fysiskt våld mot vargarna för att skrämma dem. Tvärtom har alla från Kolmården beskrivit att socialiseringsprocessen gick ut på att man ska skulle upprätta en förtroendefull och ömsesidig relation med vargarna som byggde på respekt och vänskap, säger försvarsadvokat Thomas Olsson till SVT Nyheter Öst.