Fisketävlingen Gäddraget inför en klass för catch and release.
Foto: Shutterstock Fisketävlingen Gäddraget inför en klass för catch and release.

Gäddraget provar catch and release

Den stora fisketävlingen i Avesta, Gäddraget, i Avesta har i snart 20 år lockat hundratals deltare årligen. Efter kritik om att stora och värdefulla avelsfiskar dras upp och slås ihjäl införs nu en catch and release-klass.

– Det råder delade meningar om återsättnng av fångad fisk. Men det är en metod som blir mer och mer populär, därför inför vi i alla fall en klass med catch and release. Sedan får vi se om det i framtiden svänger över helt till det, säger tävlingsgeneral Erik Almsved.

Längsta gädda vinner
I den nya klassen ska gäddan fotograferas mot en tumstock, som tävlingsledningen märkt före start. Längsta gädda vinner klassen.

Det är 18:e året i följd som Gäddraget arrangeras i Daläven från Avesta till Näs, med intilliggande vattenflöden. Tävlingen är en folkfest där det som mest deltagit 170 båtlag. Årets tävling genomförs lördagen den 28 september med tävlingstid mellan klockan 09 och 14. Anmälan på

www.gaddraget.nu