Gävleborg vill ha avlysningsjakt på varg

Även länsstyrelsen i Gävleborg sällar sig till de som vill att avskjutningen ska vara proportionell med vargförekomsten i det aktuella länet.

För Gävleborgs del kan det alltså bli aktuellt med 3-5 vargar, beroende på vilken total avskjutning Naturvårdsverket beslutar. Området kring Galvenreviret föreslås som väntat undantas från jakt, eftersom det där finns en finsk-rysk invandrarvarg som sprider värdefulla gener.
Gävleborg förordar också vanlig avlysningsjakt och föreslår inte att något helt revir ska tas bort.
Länets rovdjursgrupp, som varit rådgivande inför beslutet, säger liksom länsstyrelsen att licensjakten inte får inskränka möjligheterna till skyddsjakt på skadegörande vargar.