Den svenska skytterörelsen, jägarorganisationerna och företrädare för näringslivet vägrar gå med på att användandet av blykulor och blyhagel begränsas med hjälp av skatter, avgifter eller kvotsystem.
Foto: Dan Törnström Den svenska skytterörelsen, jägarorganisationerna och företrädare för näringslivet vägrar gå med på att användandet av blykulor och blyhagel begränsas med hjälp av skatter, avgifter eller kvotsystem.

Gemensamt nej till blyskatt för skytte och jakt

Miljödepartementets försök att begränsa användandet av blyammunition med hjälp av ekonomiska styrmedel får hård kritik från Sveriges skyttar, jägare och berörda företagare.
Kemikalieinspektionen funderar på sex tänkbara ekonomiska sätt att klämma åt skyttarna och jägarna.

1: De tvingas betala en blyskatt.

2: Miljöavgifter införs.

3: Kvotsystem, som innebär att ett tak sätts för försäljningen av blyammunition. Marknaden får sedan avgöra vilka som får köpa och till vilka priser.

4: Pantsystem. Blyavgift läggs på priset och avgiften betalas tillbaka när blyet samlas in.

5: Subvention för alternativ ammunition.

6: Subvention för byggandet av kulfång.

Alternativen med subventioner kan finansieras med de blyavgifter som jägare och skyttar tvingats betala, funderar Kemikalieinspektionen.

Protest till miljöministern

Den svenska skytterörelsen, jägarorganisationerna och företrädare för näringslivet protesterar gemensamt mot planerna i en skrivelse till miljöminister Andreas Carlgren.

Företrädarna riktar hård kritik mot att Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att utreda ekonomiska styrmedel för blyammunition.

Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverket egen konsekvensutredning om förbudet mot blyammunition visade att miljöpåverkan av blykulor och blyhagel är försumbar, konstaterar brevskrivarna.

Utredningen visade också att alternativ ammunition har negativa effekter och begränsad miljönytta.

– Det gäller såväl djuretik som säkerhetsfrågor, skriver landets skyttar och jägare.

Blyförbudet slopades

Regeringen har tidigare beslutat att slopa blyförbudet när det gäller ammunition. Att då försöka införa en blyskatt eller avgifter påverkar regeringens trovärdighet negativt, konstaterar organisationerna och branschföreträdarna.

– Oavsett vilka slutsatser Kemikalieinspektionen kommer fram till i den pågående utredningen är det vår uppfattning att det inte föreligger något verkligt behov av särskilda styrmedel och att en miljöskatt knappast löser några tekniska problem, fastslår företrädarna.

Bakom brevet står: Göran Nygren, Svenska sportskytteförbundet, Hans Drugge, Frivilliga skytterörelsen, Mats Stoltz, Svenska pistolskytteförbundet, Christer Carlsson, Svenska Jägareförbundet, Arne Karlsson, Jägarnas Riksförbund, Sölve Larsby Svenska mångkampsförbundet, Hans Dahlgren, Spofa, Lars Martinsson, Jaktia, Håkan Svensson, Eurenco Bofors AB, Kjell Bräster, Svenska kennelklubben, Erik du Rietz, Sveriges jordägareförbund, Torbjörn Lindskog, Norma Precision AB, Lars-Yngve Ekström, Sveriges vapenhandlareförening. Ragnar Skanåker, Sveriges vapenägares förbund och Björn Bettner, Svenska skidskytteförbundet.