Genetiker kritiserar vargjakt

Stockholmsgenetikerna Linda Laikre och Nils Ryman är kritiska till vargjakt redan i vinter, berättar Dagens Eko. Miljöminister Lena Ek vill utreda om de mest inavlade vargarna kan skjutas, men det motsätter sig de båda genetikerna.

– Jag tycker det vore direkt olämpligt, säger Linda Laikre till Ekot.

Den 19 oktober redovisades alternativen för hur många vargar Sverige ska ha för att stammen ska ha gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverkets tjänstemän förordar 380 vargar med sju invandrare var tioende år. Miljöminister Lena Ek tycker att åtta nya vargar på tio år är bättre, för då kan stammen hållas på 180 individer.

I samma veva meddelade Lena Ek att det kan bli fråga om så kallad urvalsjakt redan i vinter. De mest inavlade vargarna ska skjutas.

”Inavlade kan vara värdefulla”
Det möts nu av kritik från två av landets mest framstående populationsgenetiker, professorerna Linda Laikre och Nils Ryman. Laikre anser att en sådan jakt äventyrar den svenska vargstammen.

– Ja, jag tycker att det vore dirket olämpligt att göra det i det här läget. Även om individer är inavlade, så har dom genetiskt material som kan vara värdefullt, säger Lindra Laikre till Ekot.

Hon menar att man inte kan förutse vilken genetisk variation som är värdefull för framtiden. Och kollegan Nils Ryman håller med:

”Gynnas av hög numerär”
– En hotad population gynnas av en hög numerär. Det är alltid bättre att vara många än att vara få. Och börjar man skjuta av djur, då minskar ju storleken på det här beståndet, säger Nils Ryman, professor i populationsgenetik vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet till Ekot.

Vargforskare Olof Liberg ger Laikre och Ryman rätt, men bara till viss del.

– Det är rätt om man skulle utgå från att det inte kommer in några nya vargar. Allt bygger på att att det ska föras in nya gener. Men man glömmer medvetet den biten i de här uttalandena, säger Olof Liberg.

”Det samma som att ljuga”
Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen reagerar på Laikres och Rymans utspel.

– Det är inget fel i det dom säger, men att undanhålla vissa delar av sanningen är det samma som att ljuga, säger Glöersen.