Regeringen avslår överklagan av länsstyrelsens beslut att avlysa småviltsjakten på delar av Ruvhten sijtes åretruntmarker i Härjedalen.
Foto: Shutterstock Regeringen avslår överklagan av länsstyrelsens beslut att avlysa småviltsjakten på delar av Ruvhten sijtes åretruntmarker i Härjedalen.

Ges rätt om avlyst jakt i renområde

Länsstyrelsens avlysning av småviltsjakten på delar av samebyn Ruvhten sijtes åretruntmarker överklagades av två privatpersoner och Svenska Jägareförbundet. Nu har regeringen beslutat att inte pröva överklagan.

Det är ett 54 000 hektar stort område inom de statligt ägda markerna i södra Härjedalsfjällen som länsstyrelsen i augusti beslutade att avlysa för småviltsjakt till den 31 oktober, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.

Behöver vänja sig
Anledningen är att Ruvhten Sitjes samebys renar redan i år behöver vänja sig vid nya betesförhållanden i lugn och ro, sedan ett stort antal privata markägare har sagt upp renbetesavtalen för nästa år.
Beslutet om avlysning överklagades till regeringen av två privatpersoner och Svenska Jägareförbundet.

Prövar inte ärendet
Under sitt sammanträde i torsdags tog regeringen upp ärendet och beslutade att inte pröva överklagan, rapporterar Sameradion.