Kiplingebergs gods i Uppsala län får fälla 15 kronhjortar vid skyddsjakt.
Foto: Paul Tymon / Shutterstock.com Kiplingebergs gods i Uppsala län får fälla 15 kronhjortar vid skyddsjakt.

Gods får skyddsjakt på kronhjort

Kiplinge gods i Uppsala län beviljas skyddsjakt på 15 kronhjortar, skriver ATL.

I ansökan beskriver markägaren att han haft det  i särklass högsta antalet kronhjortar på markerna i länet, ibland upp till 100 hjortar.
Länsstyrelsen beviljar markägaren skyddsjakt på 15 kronhjortar från den 29 oktober till den första december. De får fällas i anslutning till områden på godset som drabbats av skador.
Motiveringen till skyddsjakten är att förhindra allvarlig skador på skog. Länsstyrelsen menar också att man ska arbeta för att hitta en långsiktig och effektiv förvaltning av kronhjortar i området.