Nästa år ska man i Finland testa om gps-försedda får på naturbetesområden kan varna för varg.
Foto: Mostphotos Nästa år ska man i Finland testa om gps-försedda får på naturbetesområden kan varna för varg.

Gps-får ska varna för varg

I Finland ska man under 2021 bland annat testa att förse får på naturbetesområden med gps-sändare. För om fåren rör sig på ett ovanligt sätt kan det tyda på att varg finns i närheten.

Under den gångna sommaren kartlade de tre planerarna inom det pågående VargLIFE-projektet i Finland, vars mål bland annat är att minska konflikterna kring rovdjur, intresset för att testa nya sätt att förebygga rovdjursskador på tamdjur.
En av dessa metoderna är alltså att förse naturbetande får med gps-sändare. Andra är till exempel ljus- och ljudskrämsel.

Skada kunde undvikas
Till några av gårdarna som fick besök av planerarna levererades temporära elnätstängsel som akutåtgärd och på riskutsatta betesmarker placerades viltkameror, med vilkas hjälp åtminstone en skada kunde undvikas.
Nästa år startar också ett utvecklingsarbete för att skydda jakthundar mot varg, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.
Planerarna deltar också i uppdateringen av utbildningsmaterial och sammanställer en handbok i olika metoder för att skydda tamdjur mot stora rovdjur, rapporterar Finlands viltcentrals nätpublikation För Viltet.