Svenska Gråhundklubben är numera en officiell rasklubb. Med på bilden är bakre raden från vänster Kenneth Jonsson från Nordmaling, Andreas Nilsson från Morjärv och Sone Eriksson från Norrala, främre raden från vänster Benny Löfstrand från Gunnarskog, Leif Karlsson från Älvdalen och Tommy Blom från Alfta.
Svenska Gråhundklubben är numera en officiell rasklubb. Med på bilden är bakre raden från vänster Kenneth Jonsson från Nordmaling, Andreas Nilsson från Morjärv och Sone Eriksson från Norrala, främre raden från vänster Benny Löfstrand från Gunnarskog, Leif Karlsson från Älvdalen och Tommy Blom från Alfta.

Gråhundsklubben är bildad

Lördagen den 13 augusti bildades Svenska Gråhundklubben.

I samband med älghundsutställningen i Rättvik höll Svenska Gråhundklubben sitt allra första årsmöte. Då beslutade interimsstyrelsen för klubben att officiellt bilda den nya rasklubben.

Mötet hölls i Rättviksparkens lokaler och ett trettiotal medlemmar från hela Sverige hade mött upp för att se till att klubben kunde bildas. I dagsläget har klubben redan 160 medlemmar.
– Vi kommer att ha ett styrelsemöte så snart som möjligt och då ska vi konstituera styrelsen, men till vår ordförande har vi valt Andreas Nilsson från Mojärv och jag blir kassör, berättar Tommy Blom från Alfta.
– Intresserade hundägare som vill bli medlemmar i Svenska Gråhundklubben når mig på e-post. Om de mailar mig så kan jag ordna med medlemskapet så fort som möjligt, säger Tommy Blom.
E-postadressen är tommy.blom@svenskagrahundklubben.se