Kommundirektören i Degerfors har stora problem med vildsvin som bökar i trädgården, men grannarna är upprörda över hur skyddsjakten bedrivs.
Foto: Shutterstock Kommundirektören i Degerfors har stora problem med vildsvin som bökar i trädgården, men grannarna är upprörda över hur skyddsjakten bedrivs.

Grannar rasar mot jakt från balkong

I Degerfors har kommundirektörens familj fått tillstånd att skyddsjaga vildsvin i trädgården – från balkongen. Men nu kräver grannarna i villaområdet att tillståndet återkallas.

Kommundirektörens make skriver i ansökan till polisen att familjen har stora problem med vildsvin som bökar på tomten och att djuren därför behöver skjutas av. Att man vill kunna skjuta från balkongen motiveras med att då kan gräsmattan användas som kulfång.
Polisen har godkänt skyddsjakten. Tillståndet som gäller i tre år vann laga kraft i slutet av oktober.

Grannarna rädda
Men nu rasar grannarna, rapporterar SVT Nyheter. Flera försöker gå samman och få tillståndet återkallat.
– Det bor fullt med barnfamiljer i området som är extra rädda för barnens säkerhet och dessutom skjuts det utan att vi har blivit informerade om det i förväg – vilket vi ska bli enligt tillståndet, säger Markus Sukuvaara, fritidspolitiker i Vänsterpartiet men också granne.
En annan granne är rädd för att skadeskjutna vildsvin ska ligga och trycka i någon av trädgårdarna.
– Och hur ska man då skjuta andra kulan om man inte har kulfång? undrar hen.

Kommunen ser inga hinder
Under ansökningsprocessen bad polisen kommunen yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsens ordförande, Muris Beslagic (S), har undertecknat yttrandet å kommunstyrelsens vägnar utan att informera den politiska nämnden och kommunstyrelsen. Han skriver bland annat att det inte finns några hinder för att bevilja tillståndet.
Oppositionsrådet i Degerfors, Kim Bäckström (V), är kritiskt och anser att ärendet behöver tas upp på bordet igen.

Ett rutinärende för polisen
Polisen står dock fast vid sitt beslut. Enligt handläggaren David Yazdanian är det här ett rutinärende och inte ovanligt.
– Vi kan till och med ge tillstånd på fem år, säger han till SVT Nyheter.