Hälften av björnarna bör skjutas i Strömsund

Strömsunds kommun, som har Sveriges tätaste björnstam, vill att hälften av björnarna skjuts bort.
I sitt remissvar på rovdjursutredningen skriver kommunen att björnstammen bör minskas till hälften och att åteljakt bör tillåtas.

– Det börjar bli så mycket björn här så människorna börjar reagera. Man är rädd för att gå ut för det verkar som att björnarna inte längre är lika skygga för att vistas i tätbebyggda områden, säger Lennart Oscarsson, oppositionsråd i Strömsunds kommun, till Länstidningen i Östersund, LT.

Den senaste rovdjursinventeringen visade att Strömsunds kommun är björntätast i världen och förmodligen också i världen. Det finns drygt 30 björnar på 100 000 hektar i kommunen.

”Nyheten kom inte direkt som någon överraskning för befolkningen i vår kommun. Vi har nu under många år, genom egna observationer, förstått att den björnstam som vistas här inte bara är stor utan också starkt växande”, skriver kommunen i remissvaret till regeringen.

Vill tillåta åteljakt på björn

Kommunen vill även att åteljakt på björn ska bli tillåtet, dock efter godkännande från länsstyrelsen. Kommunen anser att åteljakt är den minst riskfyllda och det enda säkra sättet att planera ett säkert skott och att undvika att skjuta hona med ungar.

Vad gäller varg vill Strömsunds kommun att man söver och flyttar en varg istället för att avliva den. Här hänvisar man till de 13 rennäringsföretag som verkar inom kommunens gränser. Det är inte lämpligt med vargföryngring på samma marker som rennäringen.