Foto: SVA Slitna tänder är förväntat att påträffa på björn. Men hos en hona fälld i Jämtland noterades sex tår på vänster baktass, en missbildning som inte setts tidigare vid björnobduktioner i Sverige.

Hälsosamma björnar fälldes under licensjakten

268,5 kilo vägde den största björnen som fälldes under årets licensjakt, men medelvikten låg på strax över 120 kilo. Den och annan björnfakta presenteras nu i en rapport från SVA.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som går ut med all data som samlats in under licensjakten på björn 2023.

Vid god hälsa

Inledningsvis sammanfattas förutsättningarna: Jakten genomfördes i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Värmlands, Västerbottens och Västernorrlands län. Den sammanlagda tilldelningen var 649 djur och av dem fälldes 648, fördelade på 55 procent honor och 45 procent hanar.

Merparten av de fällda björnarna var vid god hälsa. Kryptorkism, då en eller två testiklar inte har vandrat ner i pungen, påträffades hos 14 hanar.

Några individer hade gamla skador på tänder och kropp och tarmparasiter som spol- och bandmask hittades i 22 av 331 björnar – hälften skjutna i Västerbotten och hälften i Jämtland.

För ungdjur

Medelvikten för vuxna hanar låg på 123,4 kilo och för honor 120,3 kilo. För ungdjur, de djur som vägde under 70 kilo, var medelvikten 45,4 kilo.

Den största björn som sköts under licensjakten var en vuxen hane på 268,5 kilo som fälldes i Örnsköldsvik i Västernorrlands län.

Av de skjutna honor, 352, där juvren undersöktes, 13, noterade länsstyrelsens besiktningspersonal vit vätska i sju fall och svagt vit vätska hos sex individer – något som tyder på att varit digivande då de dog eller varit det tidigare under året.

Bar inga spår

Merparten av de undersökta björnarna bar inte spår av några tydligt sjukliga förändringar, men elva djur hade äldre skador – dock inte skottskador.

Förutom tandskador uppvisade fyra individer skador på huvud och hals, en björn var till exempel blind på ett öga och hade ärr på huvud och öra.

Sex tår på tass

En ovanlig missbildning, som inte setts tidigare, noterades hos en hona från Strömsund i Jämtland som hade sex tår på en baktass men fem tår på övriga tassar.

Vad gäller föda har SVA undersökt maginnehållet hos 426 björnar och finner att de framför allt ätit naturlig föda som bär, kött och insekter. I 64 fall påträffades förädlad föda som bröd eller slaktavfall.

Här kan du ta del av hela rapporten.