Halv seger för Maglarps skyttecentrum

Maglarps skyttecentrum i Trelleborg har vunnit en halv seger. Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut och nu är det åter fritt fram att skjuta på lördagarna. Dessutom kan en del bullerdämpande åtgärder på banan göra det möjligt att skjuta fram till 22 på vardagar, berättar Trelleborgs Allehanda.

Precis som många skyttebanor runt om i landet kämpar Maglarps skyttecentrum mot grannar som klagar över buller. Den 11 maj kom ett besked som var en kalldusch i samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg.
Nämnden förbjöd skjutning efter klockan 19 på vardagar, samt på helgerna, så länge klubben inte fått ned bullret till 65 decibel vid närliggande bostäder.

Länsstyrelsen ändrade 
Flera skytteklubbar i föreningen överklagade beslutet och nu får de delvis rätt av länsstyrelsen. 
Det blir åter tillåtet att skjuta på lördagar. När föreningen visat att grannarna inte utsätts för mer än 70 decibel kommer man att få skjuta fram till klockan 22 på vardagar och klockan 19 på helgerna.
– Att vi kan skjuta på lördagar är glädjande, då kan vi ha tävlingar på lördagar igen. Vi får sluta lite tidigare bara, men det ska gå med lite mer planering. Vi får snacka efteråt istället för under tävlingen, säger Stig Svensson, ordförande i Maglarps skytteallians, till Trelleborgs Allehanda.

Betydelsefull höjning 
Länsstyrelsens höjning av gränsvärdet från 65 till 70 decibel betyder mycket för föreningen. Enligt tidningen motsvarar skillnaden mellan 65 och 70 decibel 15 gånger ljudnivån.
– K-pistbanan, pistolskyttebanan och korthållsbanan klarar sig utan vidare med 70 decibel medan mauserskyttet ligger på 75 decibel. Älgbanan får också problem men där arbetar man för fullt med att dämpa bullret, säger Stig Svensson till TA.

Ett års frist 
Han hyser som också hopp om att bullret från mauserbanan kan dämpas tillräckligt.
Nu har föreningen på sig till den 1 juni 2012 att vidta bullerdämpande åtgärder, så att grannarna aldrig drabbas av mer än 70 decibel.