”Han är inte polis längre”

Jakt & Jägare har sökt polismäster Pia Sjunnegård Dahlbom för en kommentar om att åtta av hennes poliser ingår i en grupp där ledaren är dömd för misshandel, ofredande och tjänstefel under sin tid som polis.

Informatör Anders Olsson vid Roslagspolisen ringde efter en stund upp.
• Är det lämpligt att aktiva poliser ingår i en organisation som leds av en person som bland annat är dömd för misshandel, ofredande, tjänstefel och vårdslöshet i trafik under sin tjänsteutövning som polis?
– Den aktuella personen är inte polis längre. Vi kan ju inte lägga oss i vilka våra poliser umgås med på fritiden så länge man håller sig inom lagen. Det skulle nog bli större rubriker om vi lade oss i det. Det vore annat om det vore en person som begår mycket grova brott och fortfarande är brottsaktiv, svarar Anders Olsson.
• Men här handlar det om vad man som polis får ha för bisysslor utan att rubba allmänhetens förtroende för polisen. Därför krävde polismästaren i somras att APU-poliserna skulle redovisa vad de sysslar med. När de skrev till Stockholmspolisens rättsenhet framställde de verksamheten inom APU som att den var jämförbar med Amnesty International eller Bris, Barnens rätt i samhället. På så sätt fick man bisysslan inom APU godkänd.
– Jag känner inte till vad de skrivit i sina ansökningar till rättsenheten. Jag vet bara att de fått den godkänd, kommenterar Anders Olsson.

Får inte rubba förtroendet
Enligt sjunde paragrafen i lagen om offentlig anställning (LOA) får en arbetstagare inte ha något uppdrag, eller utöva någon verksamhet, som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet, eller som kan skada myndighetens anseende.
Varnats av polisjurist
I en skrivelsen från polismyndighetens chefsjurist Jan Nyrén till APU-polisen Tomas Karlson går juristen på en hel sida igenom lagstiftningen om vad en polis inte får göra. Bland annat får en polis inte hålla på med bevakning eller annan polisverksamhet som bisyssla på fritiden.
Bland annat skriver chefsjuristen:
”Aktiviteter som har direkt anknytning till polisverksamhet, t.ex. sådana som innehåller inslag av bevakning och/eller civil olydnad är självklart – enligt bl.a. 7§ LOA – inte tillåten för dig som offentligt anställd polisman.”