Lars Tysklind ska utreda artskyddsförordningen och bland annat skärskåda om det behövs lagändringar för att bättre bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet.
Foto: Liberalerna Lars Tysklind ska utreda artskyddsförordningen och bland annat skärskåda om det behövs lagändringar för att bättre bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet.

Han ska utreda rättssäkert artskydd

Regeringen har utsett Lars Tysklind till särskild utredare. Uppdraget är att se över artskyddsförordningen. Det innebär att han ska ge förslag om hur regelverket om skyddet av hotade arter ska bli rättssäkert och effektivt.

Bakgrunden är att det finns flera fall där artskyddet ställt till problem i skogsbruket med osäkra rättsförhållanden.
– Det behövs ett regelverk präglat av tydlighet och förutsägbarhet. Det kommer bli en utmaning att ta fram förslag med balans mellan olika intressen med bred acceptans, säger Lars Tysklind i ett pressmeddelande.
I utredningsuppdraget ingår bland annat:

Bättre bekämpning av artskyddsrelaterad brottslighet
• Utreda om det behövs ändringar i lagstiftningen för att bättre förebygga och bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet.
• Skärskåda om det ska införas rätt till ersättning om markanvändningen försvåras.
• Se över de svenska bestämmelserna när det gäller handel, innehav och transport av hotade arter.
• Se hur långtgående inskränkningar det ska få bli för markägare när det gäller fridlysningsbestämmelser.

Bygger på januariavtalet 
Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet och den överenskommelse som gjordes mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
Utredningen ska redovisas senast den 14 maj nästa år.
Lars Tysklind är oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för Liberalerna i Strömstads kommun. Han är även ledamot i Miljömålsberedningen och har varit riksdagsledamot under åren 2002-2018.