Handölsdalens sameby får äntligen skjuta lodjur

Länsstyrelsen trodde inte att det fanns loföryngringar i området och föreslog den 23 mars att Naturvårdsverket skulle avslå en ansökning om skyddsjakt från Handölsdalens sameby i Jämtlands län. Den 17 april kom äntligen ett besked från Naturvårdsverket att två lodjur får skjutas.

Redan till påskhelgen hade renägarna Habbe Östlund och Jonas Kråik från Handölsdalens sameby hittat 20 rivna renar. De räknar med att i stort sett alla deras ettårskalvar strukit med.

– Att inventera enskilda lodjur som inte ingår i föryngringar är inte länsstyrelsens uppgift. Vi har inte resurser till det nu, förklarade Maano Aunapuu, rovdjursansvarig på länsstyrelsen när renskötarna fortsatte att klaga på att de kan tvingas gå från hus och hem.

Ovanligt många loföryngringar

Nu har Naturvårdsverket kommit fram till att det är ovanligt många föryngringar av lodjur inom renskötselområdet i år. Preliminära siffror tyder på att det är 56 bara i Jämtlands län. Det är preliminärt åtta-nio nya föryngringar som berör Handölsdalens sameby.

– Vi bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska skadorna för renskötseln och underlätta ordnad renskötsel, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Även länsstyrelsen i Jämtlands län bedömer nu att skadorna är omfattande. Ett 20-tal renar har dokumenterats dödade av lodjur. Därför gav länsstyrelsen den 16 april tillstånd till skyddsjakt på ett lodjur. Sammanlagt får alltså tre lodjur fällas.