Här är de nya jakttiderna

Regeringen har beslutat om nya jakttider som gäller från och med den första juli i år.
– Viltet är en tillgång och en god viltförvaltning är viktigt för Sverige. Beslutet innebär inte bara en bättre och mer enhetlig anpassning av jakttiderna för ett antal arter, utan också att vi förenklar regler vid bland annat skyddsjaktansökningar till länsstyrelserna, kommenterar landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

RÖDRÄV

• Rödräven får jagas 1 augusti till 15 april i Älvdalens kommun. Tidigare avslutades rävjakten i Älvdalen den 31 mars. Ändringen har gjorts eftersom föryngringstiden av klimatskäl inträffar senare i Älvdalen än i övriga delar av Dalarna.

 

DOVHJORT

• Dovhind och dovkalv av får jagas under brunsten, 21 oktober till 15 november. Det gäller ”dovhjortslänen”  Södermanland, Östergötland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Örebro.

 
KRONHJORT

• Starttiden för jakt med drivande hund efter kronhjort ändras från den andra måndagen i oktober till 1 oktober. Fram till dess får endast smyg- och vaktjakt bedrivas.

 

RÅDJUR

• Vårjakt på råbock tillåts i hela Västerbottens län. Tidigare har vårbockjakt endast varit tillåten i kommunerna Nordmaling och Umeå i Västerbotten.

 

ÄLG

• De län som både har älgjaktspremiär i september och oktober kan samordna jaktstarten. Jakttiden i ett älgförvaltningsområde som överskrider länsgränsen ska vara samma i hela området.

 

KNIPA, STORSKRAKE OCH VIGG

• Det blir ett gemensamt jaktslut den 31 januari för de tre arterna. Tidigare var det skillnad närjakten avslutas mellan inlandet och kustområden.

 

RINGDUVA

• Ringduva får jagas 16 augusti till 28 februari i Skåne, Halland och Blekinge. Det innebär att jaktpremiären är 14 dagar tidigare i de tre länen.

 

VITKINDAD GÅS

• Vitkindad gås som uppträder vid fält med oskördad gröda i södra Sverige får jagas om det behövs för att förebygga skada den 21 augusti till 15 november. Men då krävs ett tillstånd om skyddsjakt.

Tidigare avslutades skyddsjakten 30 september. 

GRÅGÅS

• Grågåsen får jagas 1 juli till 30 juni för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda eller om grågäss orsakar sanitär olägenhet. Tillstånd om skyddsjakt behövs. Det innebär att det är samma skyddsjaktregler både för kanadagås och grågås.