Det finns jättemycket jakt ledigt i framför allt Dalarna och Värmland, konstaterar Stora Enso Skogs nyttjanderättschef, Michael Larsson, själv en hängiven älgjägare.
Det finns jättemycket jakt ledigt i framför allt Dalarna och Värmland, konstaterar Stora Enso Skogs nyttjanderättschef, Michael Larsson, själv en hängiven älgjägare.

Här finns lediga jaktplatser

Det finns flera hundra lediga jaktplatser på jaktmarker som upplåts av Stora Enso Skog, framför allt i Dalarna och Värmland. Det mesta är reguljära platser i viltvårdsområden.

– Det finns jättemycket jakt ledigt fortfarande. Just nu rör det sig om cirka 300 jaktplatser. För några år sedan var vi uppe i 500-600 platser, men när vi började marknadsföra oss mer offensivt har antalet minskat till ungefär hälften, berättar Michael Larsson, nyttjanderättschef på Stora Enso Skog.

Lediga platser i viltvårdsområden
I huvudsak handlar det om lediga platser i viltvårdsområden där jaktmark som Stora Enso Skog upplåter ingår. I många fall är det flera platser lediga i samma viltvårdsområde, i vissa fall flera tiotals platser. Om det är en grupp som söker jaktmark finns det alltså bra möjligheter att kunna jaga tillsammans.

Sällan lediga markområden
– Däremot finns det sällan hela lediga markområden. Vi får ofta förfrågningar om det, men i regel är viltvårdsområden eller befintliga jaktupplåtelser stabila, vilket vi anser är bra för alla parter, förklarar Michael Larsson.

Mer information om viltförvaltning och jakt finns på Stora Enso Skogs webbsida:

Information finns även på andra skogsbolags webbsidor. Även på skogsbolagens jaktrapporteringssystem, Jaktrapport.se, finns uppgifter om lediga jaktupplåtelser.
Stora Enso Skog är en av Sveriges största upplåtare av jakt och upplåter all jakt på marker som ägs av Bergvik Skog väst AB, cirka 1,8 miljoner hektar.