Foto: Shutterstock Jaktliga tillfällen är även i fortsättningen undantagna knivförbudet.

Hårdare straff för knivbrott med lagändring

Knivlagen skärps, innehav vid jakt och friluftsliv påverkas dock inte enligt lagförslaget. Men för uppsåtliga knivbrott höjs straffet till fängelse i högst två år.

Det är justitiedepartementet som i ett pressmeddelande går ut med information om att regeringen skärper straffen för knivbrott, lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli.

”Grova våldsbrott”

– Förekomsten av knivar ökar risken för grova våldsbrott. Det är dags att skärpta straffen för allvarligare brott. Knivar är ett vanligt vapen vid dödligt våld och är det vanligaste vapnet vid ungdomsrån, kommenterar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I propositionen föreslås bland annat att det maximala straffet för ett uppsåtligt knivbrott av normalgraden ska skärpas till fängelse i ett år.

Två års fängelse

För grovt brott ska straffet enligt förslaget bli fängelse i som minst sex månader och som mest två år.

Regeringen vill också att fler knivbrott än nu ska betraktas som grova. Till exempel nämns situationer då kniven har tagits med till en kriminell miljö, en nattklubb eller en skola.

I dag är det straffritt att bära en kniv i samband med jakt eller vid friluftsliv, något som också kommer att vara fallet med den nya lagstiftningen.