Övre raden från vänster: Advokaterna Göran Witt-Strömer och Klas Bjuremark. Nedre raden från vänster: Advokaterna Sven Severin och Thomas Martinsson.
Foto: Ossian Grahn Övre raden från vänster: Advokaterna Göran Witt-Strömer och Klas Bjuremark. Nedre raden från vänster: Advokaterna Sven Severin och Thomas Martinsson.

Hedinförsvarare yrkar på miljonbelopp

Advokaterna i Hedinrättegången kräver miljonbelopp i ersättning. Inom kort kommer kammaråklagare Lars Magnusson att yttra sig om kostnadsräkningarna.

Det är Vestmanlands Läns Tidning, VLT, som skriver om advokaternas kostnadsräkningar i samband med Hedinmålet som pågått i över två och ett halvt år.
Mest vill Karl Hedins försvarsadvokat, Sven Severin, ha. Enligt VLT går han detaljerat igenom den tid han lagt på förhör och att läsa igenom den 1 300 sidor långa förundersökningen och landar på totalt 1 053 864 kronor.

Flera advokater yrkar ersättning
Advokat Klas Bjuremark, som företräder AB Karl Hedin angående åtalspunkten om företagsbot, vill ha 499 606 kronor för sin arbetsinsats.
Advokat Göran Witt-Strömer som har försvarat den medåtalade 30-åringen yrkar på 495 640 kronor i ersättning. Advokat Thomas Jönsson som har företrätt nyckelvittnet, som också står åtalad, menar att hans arbetsinsats bör värderas till 459 353 kronor.
Advokat Thomas Martinsson, som i samband med slutpläderingarna sade att utredningen kostat staten säkert 20 miljoner, landar på 359 591 kronor.

Åklagarens synpunkter
Kammaråklagare, Lars Magnusson, får tid att yttra sig om advokaternas ersättningsanspråk till och med i morgon torsdag. I samband med domens avkunnande den 19 mars meddelas slutligen hur tingsrätten bestämmer i frågan om de yrkade beloppen.