Om ett rovdjur attackerar en jakthund måste skytten först försöka skrämma bort rovdjuret. Först därefter är det lagligt att skjuta rovdjuret med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen.
Om ett rovdjur attackerar en jakthund måste skytten först försöka skrämma bort rovdjuret. Först därefter är det lagligt att skjuta rovdjuret med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen.

Hela jaktlaget får försvara hunden

Hela jaktlaget får skydda jakthundarna. Men det är inte bara att skjuta på rovdjuret när hunden attackeras. Först ska man alltid försöka avbryta attacken på annat sätt.
– Diskutera saken inom laget före jakten, råder JRF:s riksviltvårdskonsulent, Ulf Kallin.

Turerna kring skyddsjaktsparagrafen 28 har varit många. Paragrafen har förändrats i omgångar och i våras blev den permanentad. 

Paragrafen är fortfarande politiskt laddad och ständigt föremål för diskussion, trots att ändringarna hittills inte betytt speciellt mycket i form av fler skjutna rovdjur.

Lättare att skydda
På våren 2007 blev det lättare att skydda sina tamdjur. Då fick man bland annat rätt att försvara djur utanför hägn, till exempel jakthundar. Man slopade också kravet på upprepade attacker innan man får skjuta. Istället blev det tillåtet att skjuta om det är uppenbart att ett angrepp är nära förestående
och inte går att avbryta med till exempel
skrämselåtgärder.
I våras permanentades dessa regler, tillsammans med ett förtydligande: Nämligen att hundar i ett jaktlag får skyddas av alla jaktlagsmedlemmarna vid ett rovdjursangrepp.

Skrämsel först
– Grundläggande är emellertid alltid: Först ska man försöka avbryta attacken. Man kan slänga sten, vråla eller skjuta skott i luften. Om inte det hjälper så får man skjuta direkt på det attackerande rovdjuret, säger Ulf Kallin.
Med tanke på att många situationer uppstår väldigt snabbt och tiden för beslut kan handla om sekunder kan man tänka sig följande:
Hunden blir förföljd av en varg. Jägaren ropar och springer mot vargen, alternativt skjuter ett skott i luften, men ser efter några sekunder att detta inte hjälper. Om vargen ändå är på väg att attackera hunden skjuter jägaren på vargen. Detta är lagligt.
Att som första åtgärd skjuta på den förföljande vargen är ett jaktbrott.

Jaktlaget får försvara hunden
De här reglerna gäller också de övriga medlemmarna i jaktlaget, under förutsättning att hundägaren, eller hundens vårdare, har gett sina jaktkamrater i uppdrag att försvara hunden. 

I lagen framgår förvisso att det räcker om man antar att ägaren skulle vilja ha sin hund försvarad. Men för att vara på den säkra sidan bör man ta upp frågan med jaktkamraterna.
– En god idé är att man före jakten diskuterar skyddsjaktsparagrafen inom jaktlaget. Hundägaren bör för säkerhets skull uppdra åt sina jaktkamrater att vid behov skydda hunden vid en rovdjursattack – detta för att leva upp till lagens bokstav, säger Ulf Kallin.

Även lånade hundar
Eftersom lagen också säger ”hundens vårdare” gäller de här reglerna för inlånade hundar. Då är det den som lånar hunden som ger jaktlaget uppdraget. Det är också tillåtet att skydda hunden utanför den egna jaktmarken.