JRF-basen Conny Sandström anser att Naturvårdsverket är överförsiktigt i sitt förslag till förvaltningsjakt på varg. Att bara skjuta några individer i varje län räcker inte, anser han.
JRF-basen Conny Sandström anser att Naturvårdsverket är överförsiktigt i sitt förslag till förvaltningsjakt på varg. Att bara skjuta några individer i varje län räcker inte, anser han.

”Hela vargrevir borde tas bort”

Förbundsordföranden i Jägarnas Riksförbund, Conny Sandström, är kritisk till att Naturvårdsverkets förslag om vargjakt är så försiktigt.
– Man borde ge de hårdast drabbade länen möjlighet att skjuta bort hela revir redan i vinter, säger Conny Sandström. Han kallar delar av utredningsförslaget som presenterades den 18 februari för ”steg i rätt riktning”.

– Det är en seger för oss inom JRF att förslaget innebär en ökad regionalisering. Men tanken här är att det ska bli tjänstemän ute på länsstyrelserna som fattar besluten istället för tjänstemännen i Stockholm.
– Människor ute i landet har mycket lågt förtroende för länsstyrelsernas tjänstemän. Istället borde man låta de brett sammansatta viltförvaltningsråden ta besluten. Låt folket bestämma, säger Conny Sandström.
Vargflyttningar skapar konflikter
Att Naturvårdsverket inte vill ta till den kontroversiella metoden att flytta vargar är bra tycker förbundsbasen. Flyttning av vargar skulle skapa ännu hårdare konflikt, menar han.
Däremot tycker Conny Sandström att Naturvårdsverket är överförsiktigt i sitt förslag till förvaltningsjakt. Att bara skjuta några individer i varje län räcker inte, anser han.
– Här använder man både livrem och hängslen. Vi vet att vargstammen har passerat det första etappmålet med råge. Vi har kanske närmare 300 vargar i landet. Hela revir borde tas bort redan i vinter i de värst drabbade länen, säger Conny Sandström.
”Beklämmande senfärdighet”
Han befarar att det kan komma att finnas 35-40 vargrevir i Sverige nästa vinter och är oroad över vilka konsekvenser det kommer att få.
– Vi vet i dag vilket otroligt stök dagens vargstam ställer till i delar av landet. Senfärdigheten i hanteringen av den här frågan är beklämmande, säger Conny Sandström.
Han pekar på att hela den politiska hanteringen av vargstammen bygger på beslutet om ”sammanhållen rovdjurspolitik” som togs år 2000. 
– I Åke Pettersons ett år gamla utredning finns konkreta förslag, bland annat att frysa vargstammen vid 200 individer för att skapa lite arbetsro. Det är precis vad som skulle behöva göras nu. Men den utredningen används inte utan lever sitt eget undanskymda liv.
Saknar besked om lostammen
Conny Sandström är också kritisk till att det inte tas nya beslut om lostammens nivå.
– Riksdagen tog beslut om att det ska finnas 1 500 lodjur. Nu säger en enig forskarkår att det inte finns utrymme för en så stor stam och att lodjuret inte är hotad som art. Det enda rätta är att sänka målet för lostammen till 1 000 individer och få till en rejäl förvaltning, fastslår Conny Sandström.
Det finns några stora knäckfrågor som inte får något svar i utredningen. En konsekvens av att vargar ska hjälpas vandra ned i landet kommer att innebära problem för samernas rennäring.
Ingen miniminivå för vargar
– Det blir ett problem. Jag kan inte förstå hur det ska gå med samernas vinterbeten, när renarna vandrar ned mot kusten. Det måste betyda ökad övervakning – i ett ärende som redan i dag kostar väldigt mycket pengar. Jag har inget svar, men jag anser att naturen måste få sköta det hela naturligt, säger Conny Sandström.
Han är också kritisk till den andra stora knäckfrågan, att det fortfarande inte finns några miniminivåer för stammarna av varg och järv.
– Det handlar om samma senfärdighet som i rovdjursfrågorna i övrigt. Beslut om miniminivåer borde ha varit tagna för länge sedan, säger Conny Sandström.