Hemliga jägare redo för vargjakt i Voxna

Den 16 januari tog Naturvårdsverket beslutet att tillåta skyddsjakt på en varg i Voxnareviret. Detta efter att båda jägarorganisationerna gjort ansökningar om skyddsjakt på två eller tre vargar, då flera jakthundar attackerats och dödats av varg i området.

Nu har länsstyrelsen utsett ett 40-tal jägare och jaktledare inför skyddsjakten på en av vargarna i Voxnareviret.

Exakt när jakten blir av eller vilka jägarna är avslöjas inte av länsstyrelsen på grund av risken för repressalier från vargvänliga aktivister.

Jakten kommer att begränsas till ett område mellan Voxna, Öjung, Ryggesbo och Edsbyn. Man har fram till den 15 mars på sig att bedriva skyddsjakten. Jakten tillåts under 14 dagar som kan delas upp i flera perioder.

Svårare vargjakt den här gången

Jaktledaren som utsetts av länsstyrelsen tror att skyddsjakten i Voxnareviret inte blir lika lätt att genomföra som den i Svartboreviret år 2006. Då fälldes två vargar.

– Där fanns det bara två vargar på ett begränsat område medan Voxnavargarna är sju stycken och rör sig inom ett mycket större område. De har ju även flyttat reviret längre österut nu, säger jaktledaren till Ljusnan.

De jägare som medverkar i skyddsjakten är alla erfarna jägare från jaktlag i trakten.

Skidåkare ringar in vargen

– De flesta är äldre, stadgade jägare som kan ställa upp med kort varsel, berättar jaktledaren för Ljusnan.

Jakten kommer att bedrivas på skidor, precis som jakten i Svartboreviret.

När man fäller varg kommer den tas om hand av länsstyrelsens personal direkt och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för obduktion.