Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet– Vi ser att vargstammen har minskat, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht under riksdagens intepellationsdebatt, och menade att regeringens ambition har varit att få ordning och reda.

Het vargdebatt i riksdagen

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ställdes igår, måndag, mot väggen under riksdagens interpellationsdebatt då effektiv skyddsjakt på varg debatterades.

– Den här regeringen satsar på att öka vargstammen, inledde Sten Bergheden (M).
Han nämnde också det mest aktuella exemplet, Molstabergs säteri i Södertälje kommun som i dag har cirka 1200 får. Gården har under de senaste tre åren drabbats av 13 vargattacker och förlorat fler än 160 får. Trots det väljer länsstyrelsen att inte tillåta skyddsjakt. För myndigheten anser, enligt Bergheden, att det är djurägarens fel att fåren har fått sätta livet till.
Bergheden påpekade att det är landsbygdsministern som är ytterst ansvarig för de lagar som länsstyrelsen har att rätta sig efter och undrade om ministern är beredd att se över lagarna för att ytterligare förtydliga vikten av möjligheten till skyddsjakt.

Skarp kritik
Även Magnus Oscarsson (KD) riktade skarp kritik mot den nuvarande regeringens sätt att hantera vargfrågan. Han undrade hur det kan komma sig att myndigheter inte följer riksdagsbeslut, och syftade på beslutet 2013 om att Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus av rovdjurstammarna samtidigt som tamdjurshållningen inte ska försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas.
– Det låter på ledamöterna som att det finns hur många vargar som helst och överallt i vårt land. Så är inte fallet. Enligt den senaste räkningen finns 355 vargar, förra året hade vi 415. Under Alliansregeringens styre sköts 22 vargar, och under den nuvarande regeringens mandatperiod sköts 98 vargar. Det är viktigt att vi ser helheten, svarade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

”Totalkaos” under Alliansens styre
Han menade att den nuvarande regeringen har varit tvungen städa upp i rovdjurspolitiken som under Alliansens styre präglades av “totalkaos”. Bland annat har anslagen för rovdjurskador höjts med 40 procent, till 52 miljoner kronor, och ministern påpekade att det är viktigt att se till helheten.
Varken Bergheden eller Oscarsson blev nöjda med svaret.
Bergheden påpekade att riksdagen har beslutat att det ska finnas 170-270 vargar. Han anser att vargstammen måste minskas eftersom vi inte kan stängsla in alla våra beteshagar med stängsel som är extremt dyra och helt orimliga i landskapet.
– Det är inte bara ekonomi som vi pratar om. En bondes själ är att ta hand om och stötta sina djur. Och så kommer då vargarna och dödar. För mig är det förfärligt, tyckte Oscarsson.

”Vargstammen har minskat”
Landsbygdsministern svarade att det är Naturvårdsverket som har beslutat att gynnsam bevarandestatus är 300 vargar på grund av hög inavel och att resultatet av den senaste inventeringen snart kommer att presenteras. Vad gäller vargattackerna på Molstaberg har ministern inte befogenhet att ta ställning i det enskilda fallet.
Han påpekade istället att rovdjursförvaltningen måste ner på regional nivån och att regeringen har ställt krav på skyndsam behandling i rättsinstanserna.
– Vi ser att vargstammen har minskat, vilket beror på att vi har fått ordning och reda på jakten, avslutade Bucht.
Se och hör hela debatten i riksdagens webb-tv.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...