Vargjakten stoppas inte. Men Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva upplägget för överklagandet av vargjaktsbeslut.
Foto: Shutterstock.com Vargjakten stoppas inte. Men Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva upplägget för överklagandet av vargjaktsbeslut.

Högsta instans avgör vargfrågan

Nu ska frågan om vargföreningar har rätt att överklaga jaktbeslut avgöras i högsta instans. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade vid tiotiden på onsdagen prövningstillstånd.

Däremot avslår domstolen kravet på inhibition, att pågående vargjakt ska stoppas.
Högsta förvaltningsdomstolens ja till prövningstillstånd innebär att Sverige prejudicerande dom som visar hur mycket vargföreningarna kan stoppa jakt i domstol.

Jakten stoppades
Det var föreningen Nordulv som överklagade att jaktbeslut fattade hos länsstyrelserna bara kan överklagas till Naturvårdsverket. Förvaltningsdomstolen fann det tveksamt om den ordningen är överensstämmande med Århuskonventionen och EU-rätt. Jakten stoppades.

Kammarrätten upphävde stoppet
Efter överklagan från bland andra Jägarna Riksförbund upphävde dock Kammarrätten i Göteborg Förvaltningsdomstolens dom och jakten fick dra igång.

Högsta instans avgör
Högsta förvaltningsdomstolen får årligen in cirka 8 000 överklagningar. I ungefär två procent av fallen ger beviljas prövningstillstånd.
Högsta förvaltningsdomstolen ska nu, en gång för alla, avgöra om jaktärenden ska kunna överklagas till domstol.
Prövningen gäller endast överklagandet om jaktbeslutet för Värmland.
Men saken handlar också om Örebro län, eftersom beslut och överklagande var identiska i de båda fallen. Domstolen tar därför bara ställning i det ena fallet.
För Örebro län innebär det att jakten i de två norareviren kan fortsätta till och med den 15 februari eller tills den tolfte vargen är fälld.
Även i Dalarna pågår jakten fram till 15 februari, eller tills totalt åtta vargar fällts. Fem har fällts hittills.