Foto: Mostphotos Kravet för att upplåta jakt på statlig mark är att naturvård och sund viltförvaltning upprätthålls samtidigt som reglerna i övrigt följs. Här anser länsstyrelsen att Holmen har misslyckats och därför inte bör jaga på den aktuella marken.

Holmen vräks från statlig mark – överskjutning av älg

Skogsbolaget Holmen har inte följt markavtalet och skjutit för många älgar, trots en svag stam. Nu sätter länsstyrelsen i Gävleborg ner foten och stoppar Holmens möjlighet att jaga på statlig mark.

– Det här är en allvarlig situation. Älgförvaltningen är uppbyggd med dialog och samverkan i åtanke. Det sätt man bedrivit jakten i norra Hälsingland riskerar att leda till skador på förtroendet för systemet i stort som kan bli svåra att reparera, säger Sandra Wahlund, enhetschef för enheten för vilt, länsstyrelsen i Gävleborg.

Norra Hälsingland

Enligt länsstyrelsen i Gävleborg har Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde inte hanterat älgjakten enligt regelverket.

Det har, menar man, resulterat i en överskjutning av den redan ansträngda älgstammen. Länsstyrelsen poängterar att skogsbolaget Holmen bär ett tungt ansvar för problematiken. Dels är man en av de största markägarna i området, dels är man ordförande i gruppen för älgförvaltning och även företrädare i de älgskötselområden där de kraftigaste överskjutningarna noterats.

Sund förvaltning

Avslutningsvis fastslår länsstyrelsen att det är Naturvårdsverket som givit länsstyrelserna uppdraget att upplåta statlig mark för jakt.

Men detta sker ”under förutsättning att jakten bedrivs med inriktning på naturvård och sund viltförvaltning och att befintlig lagstiftning efterlevs”.

Inte följt avtal

Detta anser man har frångåtts i norra Hälsingland där avtalen inte följts och väljer därför ”att säga upp dem. Det innebär att Holmen inte kommer att kunna jaga på marken efter att uppsägningstiden löpt ut”.