Susanna Löfgren fick ofta uppleva hot under sin tid som rovdjursansvarig på Naturvårdsverket.
Susanna Löfgren fick ofta uppleva hot under sin tid som rovdjursansvarig på Naturvårdsverket.

Hon hotades efter vargjaktsbeslut

När Susanna Löfgren var chef för viltförvaltningen och rovdjursansvarig på Naturvårdsverket fick hon uppleva hur rovdjur väcker starka känslor hos en del. Hon hotades flera gånger och tvingades ändra rutiner efter licensjaktsbeslut på varg.

Under tio års tid arbetade Susanna Löfgren på Naturvårdsverket och blev hotad upprepade gånger. När beslut togs om den senaste licensjakten på varg blev hotbilden till och med så stark att hon råddes att ändra sina rutiner.
– Det gjordes en säkerhetsbedömning att jag behövde byta rutiner och man sa till exempel att ”om du cyklar till jobbet, ta en annan väg”, berättar Susanna Löfgren för Sveriges Radio P4 Jämtland.

”Svårt skilja på sak och person”
– Ibland är det svårt att skilja på sak och person när det gäller rovdjursfrågor. Det väcker otroligt mycket känslor. Många gånger så är det svårt att se att det är person som har en roll i det här arbetet och man blir personifierad med rovdjuren och då riktar sig hot mot personen, fortsätter hon i radion.
Läget tvingade henne att ibland ha med sig vakter när hon skulle på presskonferenser om rovdjursfrågor. Hon upplevde det som både obehagligt och energikrävande. 

”Får inte bli personligt”
Susanna Löfgren anser att det är viktigt att ha en öppenhet och en debatt kring rovdjursförvaltningen, men att det inte får gå så långt att det blir personligt. De som arbetar med rovdjursrelaterade jobb gör bara det de ska.
– Jag hade en roll i systemet och var satt att utföra en uppgift som var politiskt beslutad i demokratisk ordning, säger hon till SR P4 Jämtland.

”Båda sidor kan vara hotfulla”
Hon påpekar att de allra flesta är nyanserade och klarar att föra en sansad debatt, men att det finns extrema personer på både bevararsidan och hos de som vill ha bort rovdjur.
– Jag har upplevt att båda sidor kan vara hotfulla när det är extrema åsikter. Självklart ska man ta det på allvar. Det är jätteviktigt att man inte ska känna sig hotad i sin tjänst utan att man ska få hjälp och stöd från sina arbetsgivare direkt, så att man kan avleda uppmärksamheten från personen, säger Susanna Löfgren till SR P4 Jämtland.