I morgon är det premiär för höstjakt på lodjur i Västerbotten. Tio lodjur får fällas under skyddsjakten som genomförs för att freda renskötseln.
Foto: Shutterstock.com I morgon är det premiär för höstjakt på lodjur i Västerbotten. Tio lodjur får fällas under skyddsjakten som genomförs för att freda renskötseln.

Höstjakt på lo i Västerbotten

För första gången kan det jagas på hösten. Det är länsstyrelsen i Västerbotten sim på eget initiativ beslutat om höstjakt på lo. Totalt får tio vuxna, ensamma djur fällas under skyddsjakten som börjar i den första november och får som längst pågå till den 16 december.

– Vi har så gott om lodjur så vi behöver skyddsjakt för att minska trycket på rennäringen, säger Linda Backlund, handläggare på länsstyrelsen.

Det är i två områden som lojakten börjar i morgon. Område ett utgörs av Åsele kommun, medan område två omfattar delar av Storuman, Sorsele och Vilhelmina kommuner. I varje område får max fem lodjur skjutas.

– Vår förvaltningsintervall innebär att vi ska ha mellan 18 och 28 föryngringar. Men vi har gott om lodjur. I år har vi 33 föryngringar bara i Västerbotten. Dessutom delar vi ytterligare tre föryngringar med Jämtlands och Norrbottens län, kommenterar Linda Backlund.

Ett skäl till att myndigheten nu inför skyddsjakt på hösten är att licensjakten på lo, som vanligtvis sker i mars månad, är så väderberoende.

Krävs bra spårsnö utan skare
– För att kunna jaga lodjur krävs det bra spårsnö och det är det inte alltid under licensjakten i mars. Ibland kan det vara skare så det är omöjligt att spåra, säger Linda Backlund.

Ett krav i beslutet om höstjakt är att jägare ska ha bakspårat minst en kilometer för att verkligen vara säkra på att det är frågan om ett ensamt, vuxet djur som ska jagas.

Platsen där bakspårningen börjar och slutar ska märkas ut med snitselband och ska kunna visas upp för besiktningsman sedan ett lodjur fällts.

Om väderleksförhållandena ändras under dagen så spårsnön försvinner ska jakten avbrytas.

De två områden där skyddsjakt på lo nu tillåts på hösten är områden där lodjuren utgör ett stort problem för rennäringen.