Några ungdomar matade gräsänder med gifflar, när en i gänget plötsligt slängde en portion starkt snus i vattnet.
Foto: Mostphotos Några ungdomar matade gräsänder med gifflar, när en i gänget plötsligt slängde en portion starkt snus i vattnet.

Hovrätten dömer jägare för djurplågeri

En ung jägare, som friades av tingsrätten efter att ha avlivat en gräsand, döms för djurplågeri av hovrätten. Domstolen anser att trots att anden hade matats med snus av en annan person, så visar inte en film av händelsen att fågeln led allvarligt.

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om tingsrättsdomen och händelsen som inträffade förra sommaren.
Några ungdomar hade samlats på en brygga där de bland annat matade gräsänder med gifflar, när en i gänget plötsligt slängde en portion starkt snus i vattnet. En gräsand svalde snuset och började sedan bete sig som vore den drogad.
Efter någon minut tog en ung jägare i sällskapet av sig kläderna och hoppade i vattnet. Han lyckades fånga anden, ta sig upp, slå anden mot bryggan och avliva den på det sätt som han har lärt sig under andjakt.
Den sista delen av händelseförloppet filmades och spreds sedan i sociala medier.

Friades i tingsrätten
Attunda tingsrätt friade jägaren i slutet av maj. Domstolen menade att det inte fanns något som talade för att den unge jägaren hade förlängt fågelns lidande, utan att det hade varit försvarligt att avliva anden på det sätt som hade skett.
Rätten var dock inte enig. Chefsrådmannen ville att jägaren skulle fällas och få dagsböter, eftersom den snusätande anden inte uppvisade något avvikande beteende på filmen precis innan jägaren hoppade i vattnet och fångade den.
Domen överklagades till Svea hovrätt som nu går på den skiljaktige chefsrådmannens linje, rapporterar Dagens Juridik.

Inget stöd i bevisningen
Visserligen anser hovrätten att sättet som anden avlivades på inte var otillbörligt. Däremot finner inte domstolen att det finns något stöd i den åberopade bevisningen – filmen och chattkonversationer – som visar att andens beteende efter att ha ätit snus var så avvikande att det fanns skäl för jägaren att tro att fågeln led allvarligt och var på väg att avlida.
Därför menar hovrätten att det inte fanns några godtagbara skäl för den unge jägaren att avliva anden och dömer honom till 50 dagsböter à 50 kronor.