Laglig Astro för sändare på hunden. Men privatimporterad GPS-utrustning kan ge både störningar och bötesstraff.
Foto: Mikael Moilanen Laglig Astro för sändare på hunden. Men privatimporterad GPS-utrustning kan ge både störningar och bötesstraff.

Hund-GPS kan vara olaglig

GPS-utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda, eftersom den stör annan radioanvändning, skriver Post- och telestyrelsen i ett pressmeddande.

Hund-GPS har blivit allt vanligare i de svenska jaktmarkerna under senare år. Det förekommer att jägare använder hundspårsändare med GPS som har importerats från USA och som är avsedda för den amerikanska marknaden.

Stör annan radiotrafik
Dessa utrustningar uppfyller inte kraven för EU-marknaden och är inte CE-märkta. Utrustningarna använder andra frekvenser än de som är tillåtna i Sverige och orsakar därför störningar på frekvenser som är avsedda för annan radioanvändning i hela landet.

Kan ge böter eller fängelse
Personer som använder dessa produkter bryter mot lagen om elektronisk kommunikation vilket kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. PTS uppmanar därför användare av dessa utrustningar att omedelbart sluta använda dem, skriver myndigheten. 
Det finns utrustningar för hundspårning med GPS, som uppfyller EU-kraven, tillgängliga på marknaden.

Kontrollera CE-märkning
Ett sätt att försäkra sig om att utrustningen är tillåten är att kontrollera med återförsäljaren att utrustningen har CE-märkning.
Radioutrustning som ska användas inom EU måste uppfylla kraven enligt direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG och vara CE-märkt.
Förpackningen måste också innehålla en försäkran om överrensstämmelse (Declaration of Conformity) från tillverkaren där tillverkaren intygar att utrustningen uppfyller kraven och är säker för konsumenten att använda