Pro-mottagaren är enkel att använda. Funktionerna är få och lätt att hålla reda på. Det går även snabbt att lära sig tyda utslaget på lysiodskalan och ljudsignalerna.
Foto: Veronika Ljung-Nielsen Pro-mottagaren är enkel att använda. Funktionerna är få och lätt att hålla reda på. Det går även snabbt att lära sig tyda utslaget på lysiodskalan och ljudsignalerna.

Hundpejl spetsad med det senaste

Fortfarande är det mer än dubbelt så dyrt att följa jakthundens rörelser och position med hjälp av GPS. Från Reperto kommer Contact Pro, en hundpejl som spetsats med den senaste tekniken. Mottagaren har en ny digital lösning. Antennutrustningen är också ny. Samtidigt är pejlutrustningen både pålitlig och enkel att använda. Contact Pro visar att hundpejlen med radiosignaler fortfarande hänger med och har mycket att ge.

Det finns en light-sändare för mindre hundar, där batteriet sticks in på kortsidan sedan ett lock skruvats av. Testet har dock gjorts med den större sändaren med skruvar, både till locket och litium 3,6 V-batteriet. Drifttiden ska vara omkring 500 timmar för sändaren, som väger 170 gram.

Sändaren och mottagaren startas genom att de trycks mot varandra på två speciella punkter, som finns markerade.

Mottagaren ser lite klumpig ut på bild med sin kurviga och bulliga design. I handen känns den däremot mer kompakt och nätt.

Frekvensbandet är på 433-443 MHz och det finns möjlighet att använda 200 kanaler. Det gör det möjligt att både pejla in mer än en hund och att flera jägare kan krysspejla en hund när de står med mottagare i olika positioner.

Lätt att ställa in

Grundinställning av tonen på mottagaren bör göras dels när utrustningen är ny, dels när det skett kraftiga temperaturförändringar. Sändaren ”driver” iväg frekvenserna när det är kallt och en ny justering kan behövas. Det här gäller alla pejlar.

I bruksanvisningen verkar inställningen lite krånglig. Men i praktiken går det smidigt att finjustera frekvenserna med toningdelen i menyläget.

Grundinställningen görs för att uppnå maximal räckvidd. Det går även bra att direkt pejla andra sändare utan att göra en grundinställning. Det gäller bara att veta vilken kanal den extra hunden har.

Pro-pejlen är kompatibel med Contacts äldre modeller.

När mottagaren stängts av sedan sätts på med on-off knappen finns alla inställningar kvar.

Det går snabbt att få känsla för vad ljudsignalerna och utslaget på lysiodskalan står för i avstånd, skall och rörelser.

Skall märks tydligt med hjälp av en tjirpande ljudsignal. Varje skall registreras och med hjälp av tätheten i signalerna går det att avgöra om det är stånd- eller gångskall.

Det går utmärkt att använda sladden för att få in ljudet i hörselskyddets kåpor. Därmed är det ingen risk att vilt skräms bort av ljuden från mottagaren. Att stänga av ljudet går men är ingen bra idé, eftersom det slopar viktiga signaler om skall och rörelser.

Är hunden stilla ger det också utslag. Under testet simulerade vi en skadad hund. Föraren gömde sig med hunden och väntade någonstans i terrängen. Det var inget problem att hitta det tysta ekipaget som tryckte i grönskan.

Bra pejlingsförmåga

Den nya digitala lösningen i mottagaren ger en bra pejlingsförmåga och den belysta LCD-displayen är lätt att läsa av.

Det är enkelt att hitta rätt nivå på förstärkningen för att pejlingen ska fungera. På längre avstånd är det bästa att ställa in förstärkningens GAIN-läge på låg nivå och låta högre ljudsignaler visa rätt riktning.

På kortare och mer normala avstånd är det bara att göra inställningen för GAIN-läget så halva lysiodskalan tänds. Sedan ger både fler lysioder och tydliga ljudsignaler utslag för rätt riktning.

Högre intensitet på utslagen gör det enkelt att upptäcka att sändaren finns allt närmare.

Själva avståndsbedömningen är en fråga om erfarenhet och konsten att se hur kuperad terräng kan påverka resultatet.

En bra träning är förstås att närma sig sändaren i flack terräng. Då går det snabbt att få ett hum om vad de stegrande impulserna motsvarar i närmare avsstånd till sändaren.

Det bästa pejlingsresultatet blir när mottagaren förs framåt en stund i promenadtakt.

Bra räckvidd

Den nya antennutrustningen ger bra räckvidd. De fyra antennerna ska alltid vikas ut och dras ut till längsta längd för att uppnå bästa resultat.

Mottagaren är regnsäker men inte vattentät.

Sändaren ska hålla får tuffare tag och verkar robust och tät.

Sammanfattningsvis är Contact Pro en kompetent och förtroendeingivande pejl, som klarar många och krävande jakter med löshund.

Contact Pro-mottagaren kommer att vara kompatibel med den nya radiosändaren som även har GPS.

Contact Pro. Pris: från cirka 4 495 kronor (med light-sändare). Contact Pro med sändare som har skallindikator kostar cirka 5 695 kronor.

Reperto AB, telefon: 0581-171 90.


www.reperto.se