FOTO: HANS NOTSTEN/MOSTPHOTOS En arg tjäder på runt fyra kilo är en svår motståndare för de flesta skidåkare.

Ilsken tjädertupp attackerar skidåkare

Den aggressiva tjädertuppen har satt skräck i skidåkande Skellefteåbor. Nu kräver de att tuppen ska skjutas – men kommunen avvaktar i hopp om att ”djur och människa ska kunna samverka”.

Den folkilskna tjädertuppen betraktar Vitberget i Skellefteå som sitt eget. Skidåkare som rör sig i området vittnar om hur den stora fågeln attackerar dem och hackar i deras vador.

P4 Västerbotten har intervjuat en skidåkare som berättar om hur han anfölls, men lyckades freda sig med hjälp av stavarna. Av reportaget framgår att sämre åkare tenderar att råka värst ut, de snabbare har lättare att fly.

Impopulärt möte

Avslutningsvis får intervjupersonen en fråga om hur han upplevde ”naturmötet” och han konstaterar att han inte uppskattade det.

Kommunen har lämnat in en ansökan om skyddsjakt på tjädern, men eftersom det är jaktsäsong för tjäder är skyddsjakt inte aktuellt.

Fler synpunkter

– Vi avvaktar och ser om vi får in fler synpunkter. Helst vill vi att djur och människa ska kunna samverka, kommenterar Hans Pettersson, avdelningschef för fritid och idrott.