Det finns få vargar i Västra Götalands län, visar vinterns inventeringar. Däremot finns det desto fler lodjur i länet.
Foto: Karta: länsstyrelsen. Varg critterbiz, lodjur: Colin Edwards Wildside / Shutterstock.com Det finns få vargar i Västra Götalands län, visar vinterns inventeringar. Däremot finns det desto fler lodjur i länet.

Inga nya vargar i Västra Götaland

Men antalet lodjur ökar i länet

Vinterns rodvjursinventeringar i Västra Götalands län visar att det finns färre vargar än tidigare men att lodjursstammen vuxit, skriver ttela.se.

Det var ovanligt bra förhållanden för rovdjursinventeringar i Västra Götalands län under den gångna vintern, och resultaten visar att det finns få vargar men desto fler lodjur.
– Vi brukar klaga på de dåliga vintrarna, men den här vintern har det varit längre perioder av snö. Bättre kan man inte förvänta sig, säger Nelly Grönberg, nventeringsansvarig på länsstyrelsen, till ttela.se.
Inventeringarna gjordes dels genom spårning, men även genom att ta emot tips från allmänheten och genom att sätta upp ett 30-tal viltövervakningskameror.
Totalt har man säkrat 14 lodjursföryngringar, men Nelly Grönberg tror att det finns fler.
– Vi har haft väldigt stor hjälp av kamerorna, men vi lyckas ändå inte fullt ut. Jag kan sträcka mig till att säga att 14 är en underskattning, säger hon till ttela.se.

Få vargar hittades

Det har däremot visat sig finnas bara några få vargar i länet. Mellan Lilla Edet och Kungälv tror man att det finns en ensam varg. I trakten kring Ed är det två ensamma vargar som revirmarkerar. Det fanns tidigare ett revirmarkerande par i Dalsland, men de tycks inte vara kvar.
– Vi har ingen anledning att tro att de har lämnat området frivilligt. Det handlar inte om en naturlig förflyttning. Man kan inte utesluta att det beror på mänsklig påverkan, säger Nelly Grönberg till ttela.se.