De som jagar på statens marker i fjällen ska enligt ett nytt beslut avlägga skytteprov. Däremot behöver samebymedlemmar inte göra detta.
De som jagar på statens marker i fjällen ska enligt ett nytt beslut avlägga skytteprov. Däremot behöver samebymedlemmar inte göra detta.

Inga skytteprov för samebyar

(Uppdaterad version) I år har nya regler kring älgjakt på statens mark i fjällen införts. De som ska jaga där måste utföra ett årligt skytteprov. Dock gäller det inte samerna.

Beslutet är taget av länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län tillsammans och gäller för den som har ett arrende eller tillstånd av länsstyrelsen och deras eventuella jaktgäster. Provet som avses är det så kallade högviltsprovet och måste genomföras för den som har tänkt att jaga älg på statens mark i fjällen.
– Vi har inte ställt kravet på samebymedlemmarna. Alla som inte har en bruksrätt i egenskap av att vara samebymedlem ska ha avlagt det här skytteprovet, säger Urban Johansson, jakt- och fiskehandläggare på länsstyrelsen i Jämtlands län, till Länstidningen i Östersund, LTZ.

Hänvisar till rennäringslagen
Enligt Urban Johansson beror undantaget på att samerna har rätt till fjälljakten genom rennäringslagen.
– Vi kan ställa krav i egenskap av markägare. Men vi upplåter inte jakträtt till samebymedlemmen utan de har sin jakträtt genom bruksrätten, säger han till LTZ. 
Det innebär att de som gästjagar hos samebyar men inte är medlemmar måste avlägga skytteprov.
En av de som nu måste avlägga skytteprov är Jan Larsson som bor i Ränningsvallen i västra Härjedalen och arrenderar mark av staten.
– Att man skärper kraven säger jag inget om. Det jag vänder mig emot är att kraven inte gäller alla som jagar i området, säger han till Länstidningen i Östersund.