Inga utsatta valpar i gränsreviren

Jägarna i vargreviren som delas med Norge verkar slippa utsättning av utplanterade vargvalpar. Vintern som gick fanns det sju revir som delades av Sverige och Norge.

Om det kommer snö är planen att märka vargtikar i ”lämpliga” svenska revir. Detta för att de ska kunna lokaliseras när de föder valpar, så att flyttvargens valpar eller djurparksvalpar kan planteras ut.

Ingen plantering i gränsrevir
Det var 2011 som regeringen i ett så kallat regleringsbrev gav tjänstemännen på Naturårdsverket och länsstyrelserna i uppdrag att förbereda för utplantering av vargvalpar. Då var beslutet att gränsrevir som delas med Norge inte är aktuella för utplantering.
– Skulle det hända att vi kommer överens med norrmännen om att det är en bra idé, att placera vargvalpar i gränsreviren, så kan det bli ändring. Men i nuläget har vi ingen sådan uppgörelse med Norge, säger Helene Lindahl på Naturvårdsverket.