Allt fler jägare ställer upp på att skicka in skjutna rävar till SVA för att kunna kartlägga om dvärgbandmasken spridit sig.
Foto: Göran Wikström Allt fler jägare ställer upp på att skicka in skjutna rävar till SVA för att kunna kartlägga om dvärgbandmasken spridit sig.

Ingen av de andra nio rävarna smittade

SVA har undersökt de nio rävar från samma område utanför Uddevalla som den räv som infekterats med rävens dvärgbandmask. Ingen av dessa nio rävar bar på smittan.

– Det är naturligtvis positivt att ingen av de andra rävarna var smittade. Vi arbetar nu intensivt med att få in fler rävar för undersökning. Vi behöver bättre underlag för att kunna uttala oss om hur omfattande spridningen är av rävens dvärgbandmask, säger Eva Osterman-Lind, veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.
Det är än så länge okänt hur stor utbredningen är av rävens dvärgbandmask i Sverige. Tills vidare gäller de rekommendationer som myndigheterna tidigare gett.

Lokal smitta än så länge
– Även om smittan påträffats i Sverige är det mycket viktigt att djurägare även fortsättningsvis avmaskar sina hundar och katter inför hemresan om man tagit med djuret utomlands. Smittan betecknas ännu som lokal i Sverige, meddelar SVA.
Många jägare hör nu av sig till SVA och vill hjälpa till med att skicka in rävar.
– Vi har fått mycket positiv respons från jägarna och vi har hittills skickat ut 600 kartonger för insändning av rävar, bekräftar Erik Ågren, veterinär på SVA.
Förutom att undersöka rävar har SVA tillsammans med Jordbruksverket dragit igång en undersökning på hundar. Ävenen insamling av gnagare planeras. När myndigheterna har en bättre bild över utbredningen av smittan kommer eventuella åtgärder att diskuteras.

JRF-distriktet i Halland deltar
Peter Frömo, aktiv i Jägarnas Riksförbunds distrikt i Halland, berättar att medlemmarna är redo att hjälpa till.
– Vi har nyligen beställt lådor för insamling av rävar till SVA. Distriktet skall alltså vara behjälpliga att kartlägga dvärgbandmasken, säger  Peter Frömo.v>