Så här mycket krut (fem kilo) och tändhattar (obegränsat) får man förvara hemma för privat bruk.
Foto: Dan Törnström Så här mycket krut (fem kilo) och tändhattar (obegränsat) får man förvara hemma för privat bruk.

Ingen gräns för privat ammunition

Det blir ingen begränsning av mängden ammunition eller tändhattar som får förvaras hemma till privata vapen. Gränsen för krutinnehav sätts till fem kilo, vilket är mer än i dag.

Privata vapeninnehavare och jägare kan alltså andas ut.
Det blir ingen begränsning för ammunition till de egna vapnen. Under ett par år har nya hårdare regler diskuterats och inledningsvis såg det ut som att en privatperson bara skulle få förvara 20 kilo ammunition i hemmet – vilket snabbt blir en begränsning om personen är en någorlunda aktiv skytt och köper större partier billig ammunition.
Under resans gång framkom först att 20-kilosgränsen gällde enbart mängden explosivämne i patronerna, vilket var en betydligt generösare gräns, men nu är det alltså klart att mängden blir obegränsad.
Detta förutsätter dock att ammunitionen ska försvaras under ”säkert lås”.

Mer krut tillåtet
Klart är också att handladdare från 15 oktober får förvara fem kilo krut och en obegränsad mängd tändhattar hemma. Krutet ska dock förvaras i säkerhetsskåp. Sammantaget innebär detta alltså en uppluckring av de tidigare bestämmelserna, där gränsen för krut har varit två kilo och mängden tändhattar 2000.
– Anledningen till den nya gränsen är att krut ofta säljs i 2,5-kilos förpackningar och att man ska kunna ha en påbörjad och en extra krutburk hemma, säger Lars Synnerholm, utredare vid myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
När det gäller tändhattar är det inte ovanligt att intresserade handladdare köper 5000-förpackningar till billigare pris. Dessutom används olika tändhattar till olika typer av patroner.

Skytterörelsen fick gehör
Det hela blev alltså en framgång för både jägarorganisationerna och skytterörelsen, som under lång tid påpekat de orealistiska reglerna kring tändhattar och krut – samt också kämpat för en så frikostig ammunitionsförvaring som möjligt.
Att begränsningen av ammunitionen aldrig kom till stånd beror enligt Synnerholm på att en tidigare översyn och skärpning av vapenlagstiftningen aldrig blev av. Föreskrifterna för förvaring av explosiva varor är kopplade till vapenlagen. Reglerna kan alltså komma att ändras automatiskt om vapenlagstiftningen förändras.

Enklare för vapenhandlare
När det gäller handel med explosiva varor, till exempel hos vapenhandlare, har det också blivit nya regler.
– Faktum är att regelverket blivit enklare och i hög grad generösare för de som hanterar små mängder explosiva varor, till exempel vapenhandlare, säger Lars Synnerholm.
Med stora mängder avses till exempel militära förråd och liknande.
Tidigare var vapenhandlarna tvungna att följa gränser där krut, ammunition med mera räknades ihop och därmed nådde man snabbt maxgränserna. Nu särskiljs de olika explosiva varorna och förvaringsbestämmelserna medger att man har flera förråd, förutsatt att det är ett visst avstånd mellan dem.
Till exempel ska det vara 8 meter mellan två förråd med 30 kilo explosiva varor i vardera och 25 meter mellan två förråd med ett ton explosiva varor i vardera. Mer om detta finns att läsa i verkets föreskrifter och en nyligen framtagen handbok, som finns här.