Ingen koll på åtelkameror

Enligt Svenska Jägareförbundet har jägarna satt upp uppskattningsvis ett hundratal åtelkameror i skogarna i Kronobergs län. Sådana får inte sättas upp utan tillstånd, men varken polis eller länsstyrelsen utför några kontroller.

I Kronobergs län finns i dagsläget inte en enda person som har tillstånd att sätta upp åtelkamera, och det finns heller inga inkomna ansökningar om tillstånd. Trots detta beräknar Svenska Jägareförbundet att det finns ett hundratal åtelkameror i länet.
Att sätta upp en åtelkamera utan tillstånd är olagligt, men få riskerar att ertappas med brottet.
– Vi går inte omkring i skogen och letar efter kameror som vi tror är fel. Det finns inga resurser i världen för det. Får vi reda på att det skulle finnas en kamera som är riktad dit allmänheten har tillträde, så kan vi naturligtvis komma att titta på den. Men idag är det ingen som har gjort en sådan anmälan, säger Anna Kämpe, länsjurist på länsstyrelsen i Växjö, till Sveriges Radio Kronoberg.

Inga poliskontroller
Polisen gör inte heller några kontroller i skogarna för att leta efter olagliga kameror. Först om någon anmäler en sådan kan det bli en utredning.
– Det här är ingen prioriterad fråga för oss och vi har inte resurser att åka ut i skogen och leta överallt, säger Robert Loeffel, informationsansvarig på polisen, till Sveriges Radio Kronoberg.
Lagstifningen kring åtelkameror är ganska svår, vilket har visat sig i de fall som gått till domstol.
Enligt Jägareförbundet har fyra fall lett till åtal. I våras fick en man från Karlskrona rätt att kameraövervaka sin åtel enligt en dom i kammarrätten. Domen kan ses som vägledande och kan även leda till att reglerna kring åtelkameror ändras.

”Inte så noga följa reglerna”
Många använder åtelkameror trots att det är olagligt, och detta kommer att forstätta, tror Jägareförbundets länsordförande Lennart Haraldsson.
– Det är som den här gamla diskussionen med den röda gubben på lyktstolpen. Det var sällan någon som rapporterade om man gick mot röd gubbe så därför fortsatte man att gå mot röd gubbe. Det är lite samma sak med den här bestämmelsen, man upplever den inte så viktig att man måste följa den till punkt och pricka, kommenterar Lennart Haraldsson till SR.