Det blir ingen licensjakt på varg i Sverige i januari nästa år och beslutet om att Jämtland ska ha minst tio vargar ligger fast.
Foto: Mostphotos Det blir ingen licensjakt på varg i Sverige i januari nästa år och beslutet om att Jämtland ska ha minst tio vargar ligger fast.

Ingen licensjakt på varg 2020

Som väntat meddelar Naturvårdsverket att licensjakten på varg slopas i januari nästa år. Det är andra året på raken som jakten ställs in eftersom vargstammen bedömts vara för liten.

Med cirka 300 vargar i Sverige, och ingen tillväxt jämfört med förra året, finns det inte utrymme för licensjakt vintern 2020, enligt Naturvårdsverket. Myndigheten kommer därför inte att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen.

Oförändrad nivå i vargstammen
Den senaste inventeringen visar att det finns cirka 300 vargar i Sverige – vargstammen är alltså i princip oförändrad från fjolårets resultat på cirka 305. Dock finns det regionala skillnader, enligt Naturvårdsverket. Samtidigt som vargstammen nationellt är ungefär lika stor som i fjol är det en fortsatt minskning i antalet familjegrupper och revirmarkerande par i Dalarnas län sedan 2016.

På gränsen för gynnsam bevarandestatus
Den svenska populationen ligger nu på gränsen till vad som bedömts behövas för att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus.
För att den svenska vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus ska populationen vara minst 300 vargar och minst en invandrad finsk-rysk varg ska föryngra sig med en skandinavisk varg minst vart femte år.
Naturvårdsverket bedömer att det därför inte finns utrymme för licensjakt under kommande jaktsäsong.

”Finns inte utrymme för licensjakt”
– Vi arbetar med adaptiv förvaltning. Det innebär att vi anpassar förvaltningen efter gällande situation. Med en vargstam på cirka 300 individer finns inte utrymme för licensjakt, men om stammen ökar kan situationen ändras, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Ställningstagandet ska omprövas 2020 utifrån resultaten av nästa års varginventering.

Kan ändå ha skyddsjakt på varg
Naturvårdsverkets ställningstagande om slopad licensjakt på varg påverkar inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt för att exempelvis förebygga allvarliga skador på tamdjur.
I maj fastställde Naturvårdsverket nya miniminivåer för varg i länen, som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet på 300 individer.
Referensvärdet är det antal vargar som krävs för att arten långsiktigt ska finnas kvar i landet. Referensvärdet för vargens gynnsamma bevarandestatus har rapporterats till EU i april 2019.

Står fast om Jämtlands varggolv
När det gäller Jämtland har både länsstyrelsen, jägare och renskötare protesterat mot den nya nivån med minst tio vargar, motsvarande en vargkull. Naturvårdsverket meddelade nyligen att det varggolvet för Jämtland ligger fast.