Den totala tilldelningen under årets lodjursjakt blir 108 lodjur.
Foto: Shutterstock Den totala tilldelningen under årets lodjursjakt blir 108 lodjur.

Ingen lodjursjakt i Norrbotten

Inte heller i år blir det någon lodjursjakt i Norrbottens län. Länsstyrelsen meddelar att årets inventering visar att stammen inte har återhämtat sig efter den kraftiga nedgången 2018 och 2019.

Då låg antalet lodjursföryngringar under Norrbottens miniminivå, som är 17 föryngringar. Spridningen över länet är dessutom fortfarande ojämn och delar av länet saknar helt föryngringar.
– Förvaltningens mål är att stammen ska stabilisera sig i antal och utbredning, och att vi sedan kan ha en återkommande licensjakt som reglerar stammen för att minska skadorna för rennäringen, säger Anna Danell Savela, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Norrbottens län, i ett pressmeddelande.

108 lodjur
Den totala tilldelningen under årets lodjursjakt blir därmed 108 lodjur. Förra året var tilldelningen i de då berörda länen 68 lodjur. Men det blev en överskjutning, så det fälldes totalt 69 lodjur.
2020-års licensjakt på lodjur startar på söndag, den 1 mars, i länen Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Västernorrland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. Det är första gången som det har beslutats om licensjakt på lodjur i det sistnämna länet.