Foto: Mostphotos Jaktbart vilt eller invasiv fara? Enligt länsstyrelsen i Västra Götaland är en begränsad ö i Vänern helt fel plats för en population mufflonfår.

Ingen mufflonjakt och nedlagd polisutredning

De illegalt utplanterade invasiva mufflonfåren och dovviltet på Storön i Vänern fortsätter att bekymra länsstyrelsen. Men polisutredningen är nedlagd och den största markägaren på ön säger nej till skyddsjakt.

Följetången med illegalt utplanterat dovvilt och mufflonfår på Storön i Vänern fortsätter. För två år sedan dök de plötsligt upp utanför Otterbäcken på ön.

150 hektar stor

Enligt uppgifter som inkommit till länsstyrelsen finns det i dagsläget ett 20-tal individer av vardera arten på Storön som är omkring 150 hektar stor.

– Mufflon är en invasiv art som bara bör finnas i hägn, den vill vi inte ha på en så begränsad yta som Storön, säger Joakim Carlsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland, till Jakt & Jägare.

Han tillägger:

– Marken tar skada. Djuren är utkörda till ön och kan inte ta sig därifrån och det är dåligt för miljön, faunan, stugägarna och även för mufflonfåren och dovviltet som lider av att vara så många på så liten yta.

planterat ut

En polisutredning angående jaktbrott inleddes på grund av misstankar om att någon medvetet planterat ut djuren, men strax före jul lades den ner.

Och de aktuella djuren verkar ha kommit för att stanna. Eftersom den största markägaren på ön motsätter sig skyddsjakt kan länsstyrelsen inte agera.

– Då måste man ha jakträtten, så är lagen utformad, och den finns hos markägaren. Men vad jag har hört har det förekommit vanlig jakt under hösten, både på mufflon och dov. Dessutom står det i polisutredningen att man inköpt foder, så det verkar klart att utfodring sker.

”Inte samma nivå”

För att länsstyrelsen ska kunna genomdriva skyddsjakt utan stöd från markägaren räcker det inte med att mufflon betraktas som invasiv.

– Vi kan ju jämför med mårdhund som aktivt skjuts bort. Vad gäller mufflon har Naturvårdsverket inte lagt sig på samma nivå, men vi anser att djuren ska skjutas.