Företrädare för LRF tycker att kammarrätten missat att det handlar om problem för fler djurägare när det inte blir en prövning av Molstabergs nekade skyddsjakt på sjundavargarna, som massakrerat gårdens får.
Foto: Privat Företrädare för LRF tycker att kammarrätten missat att det handlar om problem för fler djurägare när det inte blir en prövning av Molstabergs nekade skyddsjakt på sjundavargarna, som massakrerat gårdens får.

Ingen prövning om Molstabergfallet

Den nekade skyddsjakten på vargarna i Sjundareviret efter massaker på Molstabergs får tas inte upp av kammarrätten i Sundsvall.

På tisdagen kom beskedet att kammarrätten inte prövar det överklagade beslutet om nekad skyddsjakt. Rätten meddelar kort att det saknas grunder för att ta upp fallet.
Över 60 får dödades bara i maj vid två vargangrepp vid Molstaberg.
Länsstyrelsen i Stockholms län nekade skyddsjakt med hänvisning till bristande stängsling vid fårhagarna och fick rätt när beslutet överklagades till förvaltningsrätten.

Vill se frågan i ett större perspektiv
Axel Nordmark, jurist på LRF Konsult, tycker att kammarrätten missat att det handlar om en övergripande frågeställning hur det ska gå att ha djurhållning i området.
– Vi hade önskat att man kan se frågan ur ett större perspektiv utifrån områdets djurhållare och vargens påverkan inte bara på en fårbesättning, utan att det är många fårägare som har haft problem med det här reviret. Det har man inte tagit hänsyn till, säger Axel Nordmark till Land Lantbruk.