Idre nya sameby menar att vargens närvaro försvårar, om inte omöjliggör, arbetet med renarna.
Foto: Shutterstock Idre nya sameby menar att vargens närvaro försvårar, om inte omöjliggör, arbetet med renarna.

Ingen skyddsjakt på varg i sameby

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade under onsdagen att avslå en ansökan om skyddsjakt efter en varg i Idre nya sameby. Samebyn befarar att vargen har blivit stationär och menar att dess närvaro försvårar renskötseln.

I beslutet går att läsa att skyddsjaktsansökan kom till länsstyrelsen efter att en varg hade observerats på spårsnö den 9 oktober. Dessa spår har dokumenterats av länsstyrelsen.
Enligt Idre nya sameby ska även fler vargspår ha observerats. Samebyn menar att det finns indikationer på att vargen har uppehållit sig i området sedan maj.
Länsstyrelsen har sedan den 30 september samlat tre spillningar från varg. Dna-analys bekräftar ett en av dem kommer från varg, men vilken individ går inte att fastställa. De övriga två proverna är ännu inte undersökta.

Vargens närvaro försvårar
Samebyn har nu påbörjat höstsamlingarna inför slakt och skiljning till vinterlandet. Och vargens närvaro försvårar, om inte omöjliggör, arbetet med renarna, menar samebyn.
Men eftersom den information om vargylanden, spår, spillning och synobsar i området som nämns i ansökan inte har kunnat dokumenteras eller bekräftas bedömer länsstyrelsen att skyddsjakt inte kan medges.