– Vi avråder från att släppa hundar där de riskerar att dödas av varg, säger Malte Sandström, Dalarnas JRF-bas.
Foto: Ronnie Hermansson – Vi avråder från att släppa hundar där de riskerar att dödas av varg, säger Malte Sandström, Dalarnas JRF-bas.

Ingen total eftersöksbojkott för JRF-Dalarna

Jägarnas Riksförbund i Dalarna vill ha nollvision för varg. Det beslutades vid årsmötet den 12 mars. Frågan blev föga debatterad och antogs snabbt av en enhällig stämma. När det gäller bojkott av eftersök på trafikskadat vilt valde JRF-distriktet en mer försiktig hållning. JRF-Dalarna uppmanar sina medlemmar att inte släppa hundar vid eftersök om det finns risk för att de dödas eller skadas av rovdjur.

En total bojkott av eftersök skulle slå tillbaka på jägarna, befarar Malte Sandström, JRF-ordförande för daladistriktet.
– De som inte är insatta i problematiken kan tycka att vi jägare bara är gnälliga och vrånga och inte bryr oss om djuren, trots att det är just det vi gör, kommenterar han.
– Istället är nog den bästa vägen i det läge som är just nu att avråda från att släppa hundar där de riskerar att dödas av varg, tillägger Malte Sandström.
Det är ett ställningstagande som sätter fokus på rovdjurspolitiken istället för jägarkåren, resonerar han.

Rovdjurspolitikens fel
– Det visar att det alltså inte är jägarnas fel att det kommer att gå skadade djur i skogarna, utan det är politikernas fel eftersom de beslutat den rådande rovdjurspolitiken. Det är en politik som omöjliggör eftersök av skadade djur, förklarar Dalarnas JRF-bas.
Malte Sandström blev omvald som distriktsordförande. Örjan Gustavsson, ordförande för avdelningen i Orsa-Mora-Ore, ställde upp som motkandidat men saknade tillräckligt stöd.
Vid årsmötet i Snöå Bruk i Västerdalarna medverkade JRF:s förre förbundsjurist Bernt Lindqvist. Han talade om den nya svenska älgförvaltningen och om vargen och vargförvaltningen i Ryssland.
Bernt Lindqvist påpekade att det nya älgjaktssystemet ger alldeles för stora ingrepp i den enskilda äganderätten. Detta trots att man från ett antal distrikt inom JRF i slutänden lyckades rädda älgjakten för ett stort antal A- och E-områden.

Bernt Lindqvist dalaombud
Vid mötet valdes tre dalaombud till förbundets årsstämma i juni. Det blev distriktets vice ordförande, Gunnar Håkansson, Nisse Björklund samt Bernt Lindqvist, som valdes trots att han inte är dalkarl.
Nisse Björklund i Våmhus är ordförande för Orsas största viltvårdsområde. Han är även aktiv i Folkaktionen ny rovdjurspolitik och älghundsklubben, där frågan om eftersöksbojkott har diskuterats.
– Man vill inte offra sin vän och familjekamrat till vargarna. Då får skadade älgar och andra djur tyvärr gå lidande i skogen, kommenterar Nisse Björklund.