Att inte märka sin fälla är olagligt, men inte straffbart, har det visat sig. Men nu kan det bli ändring på det.
Foto: Dan Törnström Att inte märka sin fälla är olagligt, men inte straffbart, har det visat sig. Men nu kan det bli ändring på det.

Inget straff för omärkt fälla

Att inte märka sin fälla är förvisso olagligt, men det är inte straffbart. Det konstaterar polisen i Lund, som uppmärksammat Naturvårdsverket och justitieministern om saken.

Den lagtekniska omständigheten upptäcktes när polisen i Lund fick in en anmälan om en omärkt vildsvinsfälla i Skrylleskogen. Det var kommunens tekniska förvaltning som hade satt ut fällan, som var av godkänd typ – men omärkt.
– Helt klart är det frågan om ett lagbrott, eftersom man inte följt Naturvårdsverkets föreskrifter. Men när jag undersökte saken visade det sig att brottet inte är kopplat till något straffansvar, konstaterar kommissarie Jacob Linton vid polisen i Lund.
Det betyder alltså att man inte döms till böter eller något annat straff om man ertappas med fälla utan märkning. Däremot kan man få fällan beslagtagen.

Vanligt att straff saknas
Att det finns lagar utan straffpåföljder är relativt vanligt. Ett parallellt exempel är brott mot förvaringsföreskrifter för vapen. Inte heller då får man något straff, typ böter eller fängelse. Men däremot kan vapenlicenserna bli återkallade och vapnen omhändertagna.
– Men i det här fallet gör jag ändå den bedömningen att lagstiftaren haft för avsikt att omärkta fällor ska leda till en straffpåföljd. Jag skulle tro att det är en miss i lagstiftningen och därför har jag uppmärksammat Naturvårdsverket och regeringen om saken, säger Jacob Linton.