Älghund som tränas i ett hägn att möta vildsvin. Djurskyddsinspektörerna tycker att för många hundar skadas och dödas främst under stora drevjakter på vildsvin.
Foto: Mats Bildström Älghund som tränas i ett hägn att möta vildsvin. Djurskyddsinspektörerna tycker att för många hundar skadas och dödas främst under stora drevjakter på vildsvin.

Inspektörer klagar om skadade grishundar

Djurskyddsinspektörernas Riksförening har skrivit ett brev till Naturvårdsverket, där de vill uppmärksamma att alltför många hundar angrips av vildsvin under jakt.
”Utred och åtgärda problemen med att många hundar blir dödade och skadade vid vildsvinsjakt”, kräver föreningen.

Föreningen är ett samlande organ för de svenska kommunernas djurskyddsinspektörer. De menar att de blivit uppmärksamma på problemet med dödade och skadade hundar efter kontakt med veterinärer.

”Vi har fått uppfattningen att problemet är vanligast i samband med så kallade säljjakter där ett stort antal hundar släpps för att skapa många skottillfällen”, skriver de i brevet.

Daniel Ligné, biträdande riksjaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet, ifrågasätter föreningens utpekande av just säljjakterna. Han menar att problemet är generellt och inget enskilda hundägare vid särskilda jakter ska lastas för.

Tar tid att få lämpliga hundar

– Vildsvinet är ett nytt vilt som kommit snabbt och på bred front på bara några år. Det tar tid att utveckla avelsverksamheten i en riktning som gör att vi får fram lämpliga vildsvinshundar, säger Daniel Ligné i Svensk Jakt.

I Naturvårdsverkets svar till Djurskyddsinspektörernas Riksförening konstaterar verket att de kommer att vänta in vildsvinsutredningen som är ute på remiss.