En 59-årig man har blivit av med licensen för sitt hagelvapen efter att polisen förgäves försökt få komma hem till honom och titta på hans förvaring.
Foto: Serhii Dubenets / Shutterstock.com En 59-årig man har blivit av med licensen för sitt hagelvapen efter att polisen förgäves försökt få komma hem till honom och titta på hans förvaring.

Inte tid för polisbesök –­ förlorade vapen

En 59-årig man kunde inte ta emot polisen på dagtid när de ville inspektera hans vapenskåp. Polisen drog då in hans vapenlicens, skriver Dagens Juridik.

Polisen försökte få komma hem till en 59-årig man för att genomföra en inspektion av hans vapenförvaring, men mannen hävdade att han som egenföretagare inte hade möjlighet att ta emot dem dagtid.
Efter upprepade försök att nå mannen gav polisen upp och återkallade i stället hans licens på det hagelvapen han hade.
Mannen överklagade detta till förvaltningsrätten i Malmö. I avgörandet redovisas mannen inställning:
”X har uppgett att han av ekonomiska skäl inte har möjlighet att låta utföra en inspektion under dagtid, eftersom att han är egenföretagare och ofta arbetar på annan ort. Han har även lämnat in en ansökan om att få förvara vapnet hos annan. Vidare har han uppgett att han svarat på Polismyndighetens skrivelse från december 2015 och ställer sig frågande till att svaret inte nått myndigheten.”
Förvaltningsrätten gav polisen rätt, eftersom de ansåg att mannen vägrat polisen tillträde för inspektion och att hans ursäkt inte var godtagbar.
Förvaltningsrättens dom överklagades av mannen till kammarrätten i Göteborg, där han utvecklade sin motivering till att inte kunna ta emot polisen på dagtid. Men kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom och licensen är fortsatt återkallad.