Foto: Allan Wallberg/Mostphotos Räcker det med 170–270 vargar i Sverige? Det ska två internationellt verksamma forskare analysera.

Internationella forskare ska utreda minskad vargstam

Nu är det klart vilka som denna gång ska analysera hur många vargar som Sverige minst måste ha för att uppfylla EU:s krav. Naturvårdsverket har anlitat två internationellt verksamma forskare: Nicolas Dussex i Norge och Phil Miller i USA.

I maj förra året, efter att det stod klart att en riksdagsmajoritet vill minska antalet vargar i Sverige till 170, gav den S-ledda regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att än en gång utreda hur många vargar som Sverige minst måste ha för att uppfylla kraven i EU:s art- och habitatdirektiv.

2019 rapporterade Sverige 300 som referensvärde, det vill säga det lägsta antalet vargar som behövs för att arten ska bibehålla gynnsam bevarandestatus på lång sikt. Nästa rapporteringstillfälle är 2025.

Vetenskapliga analyser

Nu har Naturvårdsverket anlitat de internationellt verksamma forskarna Nicolas Dussex vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim och Phil Miller vid Conservation Planning Specialist Group i USA för att vetenskapligt analysera om, och i så fall under vilka förutsättningar, referensvärdet för varg skulle kunna vara 170–270 vargar.

– De analyser som ska göras inom uppdraget måste hålla hög vetenskaplig kvalitet och objektivitet och därför har vi anlitat två oberoende forskare som ska utföra analyserna. De kommer att analysera om det lägsta antalet vargar kan vara mellan 170 och 270 vargar och i så fall under vilka förutsättningar, säger Hanna Dittrich Söderman, projektledare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Varsin rapport

Forskarna ska till att börja med göra analyser var för sig som ska presenteras i varsin preliminär rapport i slutet av året. Efter det ska forskarna redogöra för vilka slutsatser som de är överens om.

Rapporterna ska genomgå en vetenskaplig granskning och sedan färdigställas till en slutlig rapport nästa vår. Och i oktober 2024 ska Naturvårdsverket redovisa uppdraget för regeringen.